รินชิมบัล ข่าน

(เปลี่ยนทางจาก จักรพรรดิหยวนหนิงจง)

รินชิมบัล ข่าน (มองโกเลีย: Ринчинбал хаан) หรือ จักรพรรดิหยวนหนิงจง (จีน: 元宁宗; ค.ศ. 1326–1332) เป็นจักรพรรดิพระองค์ที่ 11 แห่งราชวงศ์หยวน ทรงพระนามเดิมว่ารินชิมบัล เป็นพระราชโอรสในโคทักท์ ข่าน (จักรพรรดิหยวนหมิงจง)

รินชิมบัล ข่าน
จักรพรรดิหยวนหนิงจง
ข่านพระองค์ที่ 14 แห่งจักรวรรดิมองโกล
จักรพรรดิแห่งราชวงศ์หยวน
จักรพรรดิจีน
ครองราชย์23 ตุลาคม ค.ศ. 1332 – 14 ธันวาคม ค.ศ. 1332
ก่อนหน้าหยวนเหวินจง
ถัดไปหยวนฮุ่ยจง
รัชศก
Zhishun (至順) ค.ศ. 1332
พระนามหลังสิ้นพระชนม์
Emperor Chongsheng Sixiao (沖聖嗣孝皇帝)
วัดประจำรัชกาล
หนิงจง (寧宗)
ราชวงศ์ราชวงศ์หยวน
พระราชบิดาจักรพรรดิหยวนหมิงจง
ประสูติ1 พฤษภาคม ค.ศ. 1326
สวรรคต14 ธันวาคม ค.ศ. 1332 (6 พรรษา)

รินชิมบัลประสูติเมื่อ ค.ศ. 1326 ทรงขึ้นครองราชย์เป็นรินชิมบัล ข่าน หรือจักรพรรดิหยวนหนิงจง สืบต่อจากพระปิตุลาคือซายาท ข่าน (จักรพรรดิหยวนเหวินจง) ซึ่งครองราชย์ครั้งที่ 2 ต่อจากพระราชบิดา ขณะพระชนม์เพียง 6 พรรษา

รินชิมบัล ข่าน ครองราชย์ได้ไม่ถึงปีก็สวรรคต พระเชษฐาของพระองค์คือทอกอนโทโมร์ ข่าน หรือจักรพรรดิหยวนฮุ่ยจงจึงขึ้นครองราชย์แทน

ก่อนหน้า รินชิมบัล ข่าน ถัดไป
จักรพรรดิหยวนเหวินจง
(ซายาท ข่าน; ครั้งที่ 2)‎
จักรพรรดิจีน
(พ.ศ. 1871–1872)
จักรพรรดิหยวนฮุ่ยจง
(ทอกอนโทโมร์ ข่าน)