จักรพรรดินีเซี่ยวเจี๋ยซู่

สมเด็จพระจักรพรรดินี้เสี้ยวเจี๋ยสู้ แห่งราชวงศ์หมิง (จีน: 孝潔肅皇后, พ.ศ. 1522-1528) เป็นฮองเฮาใน จักรพรรดิเจียจิ้ง จักรพรรดิแห่ง ราชวงศ์หมิง

จักรพรรดินีเซี่ยวเจี๋ยซู่
ประสูติไม่ปรากฏ
สวรรคตไม่ปรากฏ
พระราชสวามีสมเด็จพระจักรพรรดิเจียจิ้ง
ราชวงศ์หมิง


ก่อนหน้า จักรพรรดินีเซี่ยวเจี๋ยซู่ ถัดไป
สมเด็จพระจักรพรรดินีเสี้ยวจิงยี่ จักรพรรดินีแห่งจีน
(ราชวงศ์หมิง)

สมเด็จพระจักรพรรดินีหมิงจาง