จักรพรรดินีเซี่ยวจิงอี้

สมเด็จพระจักรพรรดินี้เสี้ยวจิงยี่ (,ค.ศ. 1492-ค.ศ. 1535 ) เป็นพระอัครมเหสีใน จักรพรรดิเจิ้งเต๋อ จักรพรรดิแห่ง ราชวงศ์หมิง

จักรพรรดินีเซี่ยวจิงอี้
孝靜毅皇后.jpg
ราชวงศ์หมิง
ข้อมูลส่วนพระองค์
ประสูติค.ศ. 1492
สวรรคตค.ศ. 1535
พระราชสวามีจักรพรรดิเจิ้งเต๋อ
孝静毅皇后夏氏(明武宗).jpg