จักรพรรดินีเซี่ยวซูรุ่ย

จักรพรรดินีเซี่ยวซูรุ่ย (จีน: 孝淑睿皇后; อังกฤษ: Empress Xiaoshurui) เป็นพระจักรพรรดินีพระองค์แรกในจักรพรรดิเจียชิ่งและพระราชมารดาในจักรพรรดิเต้ากวัง

จักรพรรดินีเสี้ยวซู่รุ่ย
จักรพรรดินีเเห่งราชวงศ์ชิง
ดำรงพระยศ12 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1796 – 5 มีนาคม ค.ศ. 1797
ก่อนหน้าจักรพรรดินีจี้
ถัดไป จักรพรรดินีเซี่ยวเหอรุ่ย
พระราชสมภพค.ศ. 1760
สวรรคต5 มีนาคม ค.ศ.1797
พระราชสวามีจักรพรรดิเจียชิ่ง
พระราชบุตรพระราชธิดาไม่ทราบพระนาม
องค์ชายหมินหนิง
องค์หญิงจวงจิ้ง
ราชวงศ์ชิง
พระราชบิดาฮีติยา โฮ่วชินโกว (จีน: 喜塔臘 和爾經額; อังกฤษ: Hitara Horchingo)


พระสาทิสลักษณ์สมเด็จพระจักรพรรดินีเซี่ยวซู่ ใน จักรพรรดิเจียชิ่งในฉลองพระองค์ช่วงพระราชพิธีช่วงเช้า

พระราชประวัติ แก้

จักรพรรดินีเซี่ยวซูรุ่ย ประสูติในราชสกุลแมนจู สกุล ฉี่ถ่าล่า พระบิดาของพระนางทรงดำรงพระยศเป็น ฉี่ถ่าล่า โฮ่วชินโกว (จีน: 喜塔臘 和爾經額; อังกฤษ: Hitara Horchingo) ซึ่งทำงานราชการในช่วงรัชสมัยของจักรพรรดิเฉียนหลง ทรงประสูติในปี ค.ศ. 1760 ในช่วงรัชสมัยจักรพรรดิเฉียนหลง ใน ค.ศ. 1774 ทรงเข้าอภิเษกสมรสกับ มกุฎราชกุมารหย่งเยี๋ยน พระโอรสองค์ที่สิบห้าใน จักรพรรดิเฉียนหลงและทรงมีพระประสูติกาลพระธิดาสองพระองค์และพระโอรสหนึ่งพระองค์ และ เมื่อ 9 กุมภาพันธ์ ค.ศ.1796 จักรพรรดิเฉียนหลง ทรงสละราชสมบัติและโดยทรงขึ้นดำรงตำแหน่งเป็น พระบิดาหลวง หรือ จักพรรดิสูงสุด (จีน: 太上皇帝-ไท่ซั่งหวง) อย่างไรก็ตามแม้จะสละราชบัลลังค์แล้วแต่อำนาจที่แท้จริงยังคงอยู่กับพระองค์ มกุฎราชกุมารหย่งเยี๋ยน ได้รับการเสวยราชย์สมบัติต่อมาเป็น สมเด็จพระจักรพรรดิเจียชิ่ง ทรงสถาปนาพระวรชายาเอก ฮีตียาเป็นสมเด็จพระจักรพรรดินีพระองค์แรกในรัชกาลของพระองค์หลังจากพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระจักรพรรดินี ทรงพระประชวรและเสด็จทิวงคต ในปี ค.ศ. 1797 จากที่ทรงพระยศสมเด็จพระจักรพรรดินีได้เพียงหนึ่งปี พระศพถูกฝังอยู่ในสุสาน เชิงหลิง ในสุสานชิงตะวันตก

พระโอรส-ธิดาที่ประสูติแด่พระนาง แก้

พระนามที่ได้รับการสถาปนาหลังเสด็จสิ้นพระชนม์ แก้

พระอิริยายศหลังสิ้นพระชนม์เต็มคือ:

  • Empress Xiaoshuduanherenzhuangciyidunyuzhaosuguangtianyoushengrui
    (孝淑端和仁庄慈懿敦裕昭肅光天佑聖睿皇后)

อ้างอิง แก้

ดูเพิ่ม แก้