จักรพรรดินีจี้

จักรพรรดินีอูลานาลา จากสกุลนาลา เผ่าอูลา (อูลาน่ารา) (จีน: 繼皇后烏拉那拉氏 Jì huánghòu wūlā nà lā shì) หรือที่รู้จักกันในไทยว่า "จี้ฮองเฮา " จากภาพยนตร์ชื่อดังเรื่อง องค์หญิงกำมะลอ เป็นพระอัครมเหสีพระองค์ที่สองในจักรพรรดิเฉียนหลง

จักรพรรดินีอูลาน่าลา(จี้หวงโฮ่ว)

จักรพรรดินีแห่งมหาจักรวรรดิชิง
ก่อนหน้า จักรพรรดินีเสี้ยวเสียนฉุน
ถัดไป จักรพรรดินีเสี้ยวอี๋ฉุน
จักรพรรดินีแห่งมหาจักรวรรดิชิง
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 11 มีนาคม ค.ศ. 1718
เสียชีวิต 14 มิถุนายน ค.ศ. 1766
(พระชนมายุ 48 พรรษา)
พระราชวังต้องห้าม ปักกิ่ง
มหาจักรวรรดิชิง
คู่สมรส จักรพรรดิเฉียนหลง
ศาสนา ศาสนาพุทธ

พระราชประวัติแก้ไข

จักรพรรดินีจี้เป็นธิดา ของแม่ทัพ น้าเอ่อปู จากสกุลอูลาน่าลาจากกองธงขลิบเหลือง พระนางก็ได้อภิเษกสมรสกับองค์ชายสี่หงลี่ซึ่งขณะนั้นมียศเป็นเป่าชินหวัง (宝亲王/寶親王) (ต่อมาครองราชย์เป็นจักรพรรดิเฉียนหลง) มีพระอิสริยยศเป็น เช่อฝูจิ้น (พระชายารอง) และหลังจากนั้นเมื่อเจ้าชายเป่าได้ขึ้นเสวยราชย์สมบัติเป็นจักรพรรดิเฉียนหลง จึงทรงแต่งตั้งพระนางเป็น เสียนเฟย-เสียนกุ้ยเฟย และเสียนหวงกุ้ยเฟยตามลำดับ

พระอัครมเหสีพระองค์ที่สองในจักรพรรดิเฉียนหลงแก้ไข

ในปีเฉียนหลงที่ 13 จักรพรรดินีเซี่ยวเสียนฉุน พระอัครมเหสีพระองค์แรกในจักรพรรดิเฉียนหลงสวรรคต ทำให้จักรพรรดิเฉียนหลงเสียพระทัยมาก แต่ก็ยังไม่ได้แต่งตั้งพระนางขึ้นเป็นจักรพรรดินี ณ เวลานั้น เพราะยังอยู่ในช่วงไว้ทุกข์ จึงแต่งตั้งพระนางขึ้นเป็น เสียนหวงกุ้ยเฟย แทนซึ่งมีศักดิ์เสมอด้วยจักรพรรดินี คือควบคุมวังหลัง 6 วังใหญ่ หลังจากการไว้ทุกข์ตามโบราณราชประเพณี คือ 2 ปี จักรพรรดิเฉียนหลงจึงเฉลิมพระยศพระนางให้เป็นจักรพรรดินีซึ่งเป็นฮองเฮาพระองค์ที่สองในรัชกาลเฉียนหลง

แต่ต่อมาพระราชภาระที่หนักหนาและเรื่องราววุ่นวายในวังกับกับพระมเหสีองค์อื่น ๆ อีกทั้งพระนางมีแรงกดดันส่วนพระองค์มากมาย ทำให้มีพระอาการคล้ายคนเสียสติทำเรื่องต่าง ๆ บ้างก็มีเรื่องเล่าว่าพระนางตัดปอยพระเกศาเพื่อประท้วงว่าไม่เห็นด้วยกับการที่พระเจ้าเฉียนหลงจะแต่งตั้งหลิงกุ้ยเฟยขึ้นเป็นหวงกุ้ยเฟยซึ่งถ้ามีฮองเฮาแล้วจะไม่ค่อยแต่งตั้งหวงกุ้ยเฟย และการทึ่ตัดผมชาวแมนจูถือว่าการตัดผมนั้นเป็นการไว้ทุกข์ให้กับผู้ใหญ่ในครอบครัวของตนหรือของสามี ซึ่งในตอนนั้นพระราชมารดาของจักรพรรดิเฉียนหลงยังมีพระชนม์ชีพอยู่จึงอาจถือเป็นการแช่งพระราชมารดาของพระองค์ จักรพรรดิเฉียนหลงจึงต้องถอดพระนางออกจากการทำหน้าที่ และยึดตราประทับจักรพรรดินี แต่ยังคงให้พระนางอยู่ในตำแหน่งจักรพรรดินี หลังจากนั้นไม่เกินปีพระนางก็สิ้นพระชนม์ โดยงานพระศพถูกจัดในขั้นหวงกุ้ยเฟย แต่ถึงอย่างนั้นงานศพของพระนางถูกจัดอย่างเรียบง่ายไม่สมฐานะเท่าใด พระศพของพระนางถูกฝังในสุสานชิงตะวันออกแต่ไม่ได้ถูกฝังในโถงเดียวกันกับจักรพรรดิเฉียนหลง

ในสื่อแก้ไข

เรื่องราวของจักรพรรดินีจี้ได้ถูกนำเสนอเป็นละครโทรทัศน์ต่าง ๆ ที่คนไทยรู้จักกันเป็นอย่างดีในเรื่อง องค์หญิงกำมะลอ และละครเรื่อง หรูอี้จ้วน《如懿传》ที่ถ่ายทอดเรื่องราวตั้งแต่พระนางเข้าวังจนสิ้นพระชนม์

อ้างอิงแก้ไข