จักรพรรดินีหวัง (ซ่งไท่จู่)

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

จักรพรรดินีหวัง (จีน: 王皇后, พระนามเดิมไม่ทราบ;1485 - 1506) เป็นจักรพรรดินีจีนแห่ง ราชวงศ์ซ่ง เสกสมรสกับ จักรพรรดิซ่งไท่จู่[1]

จักรพรรดินีหวัง (ซ่งไท่จู่)
จักรพรรดินีแห่งราชวงศ์ซ่ง
ถัดไปจักรพรรดินีซ่ง
จักรพรรดิจักรพรรดิซ่งไท่จู่
พระสวามีจักรพรรดิซ่งไท่จู่
พระนามหลังสิ้น
จักรพรรดินีเซี่ยวหมิง (อังกฤษ: Empress Xiàomíng)
ราชวงศ์ซ่ง
พระบิดาหวังเหรา
ประสูติ942
สวรรคต963
ไคเฟิง มณฑลเหอหนาน ธงของประเทศจีน จีน
ฝังพระศพกงยี่ มณฑลเหอหนาน ธงของประเทศจีน จีน

อ้างอิงแก้ไข

  1. Song Shi, ch. 242.
ก่อนหน้า จักรพรรดินีหวัง (ซ่งไท่จู่) ถัดไป
ไม่มี   สมเด็จพระจักรพรรดินีแห่งราชวงศ์ซ่ง
  สมเด็จพระจักรพรรดินีซ่ง