ราชวงศ์ฮั่นยุคหลัง

(เปลี่ยนทางจาก ราชวงศ์โฮ่วฮั่น)

ราชวงศ์โฮ่วฮั่น (ค.ศ. 947 - 950) เป็นราชวงศ์ที่ 4 ในยุคห้าราชวงศ์และสิบอาณาจักร ปกครองจีนอยู่เพียง 3 ปี และมีจักรพรรดิปกครองเพียง 2 พระองค์คือ จักรพรรดิเกาจู่แห่งโฮ่วฮั่น และจักรพรรดิฮั่นหยินตี้ ก่อนเสียเอกราชให้กับจักรพรรดิโจวไท่จู่ แห่งราชวงศ์โฮ่วโจว

ฮั่น

947–950
สถานะอาณาจักรโฮ่วฮั่น
เมืองหลวงเมืองไคฟง
ภาษาทั่วไปภาษาจีน
ศาสนา
พระพุทธศาสนา, ลัทธิเต๋า, Confucianism, Chinese folk religion
การปกครองราชาธิปไตย
จักรพรรดิ 
• 947-948
จักรพรรดิเกาจู่
• 948-950
จักรพรรดิฮั่นหยินตี้
ยุคประวัติศาสตร์ยุคห้าวงศ์สิบรัฐ
• สถาปนาขึ้นที่ไท่หยวน
947
• สิ้นสุด
950
สกุลเงินChinese cash, Chinese coin, copper coins etc.
ก่อนหน้า
ถัดไป
ราชวงศ์โฮ่วจิ้น
ราชวงศ์โฮ่วโจว
เป่ยฮั่น
ก่อนหน้า ราชวงศ์ฮั่นยุคหลัง ถัดไป
ราชวงศ์โฮ่วจิ้น ราชวงศ์จีน
(ค.ศ. 947 - 950)
ราชวงศ์โฮ่วโจว