จักรพรรดิเกาจู่แห่งฮั่นยุคหลัง (後漢高祖; 4 มีนาคม ค.ศ. 895 – ค.ศ. 10 มีนาคม 948) ชื่อตัวว่า หลิว จือ-ยฺเหวี่ยน (劉知遠) ภายหลังเปลี่ยนเป็น หลิว เก่า (劉暠) เป็นผู้ก่อตั้งราชวงศ์ฮั่นยุคหลังในสมัยห้าราชวงศ์สิบอาณาจักรตามประวัติศาสตร์จีน แล้วขึ้นเป็นปฐมกษัตริย์ราชวงศ์ดังกล่าวเมื่อวันที่ 10 มีนาคม ค.ศ. 947 แต่ก็เสียชีวิตในปีถัดมา หลิว เฉิงโย่ว (劉承祐) บุตรผู้เยาว์ของหลิว จือ-ยฺเหวี่ยน ขึ้นครองราชสมบัติต่อมาได้สองปี ก็ถูกทหารยึดอำนาจแล้วตั้งราชวงศ์โจวยุคหลังขึ้นแทน

ก่อนหน้า หลิว จือ-ยฺเหวี่ยน ถัดไป
จักรพรรดิจิ้นฉู่ตี้
ราชวงศ์จิ้นยุคหลัง
จักรพรรดิจีน
(ค.ศ. 947–948)
จักรพรรดิฮั่นหยินตี้