ราชวงศ์จิ้นยุคหลัง

(เปลี่ยนทางจาก ราชวงศ์โฮ่วจิ้น)

ราชวงศ์จิ้นยุคหลัง (จีน: 後晉; พินอิน: Hòu Jìn) ราชวงศ์ที่ 3 ใน ยุคห้าราชวงศ์และสิบอาณาจักร สถาปนาโดยจักรพรรดิจิ้นเกาจู่ (สือจิ้งถัง) เชื้อพระวงศ์องค์หนึ่งในราชวงศ์โฮ่วถัง โดยมีเมืองไคฟงเป็นเมืองหลวง

จิ้น

936–947
สถานะอาณาจักรโฮ่วจิ้น
เมืองหลวงเมืองไคฟง
ภาษาทั่วไปภาษาจีน
ศาสนา
พระพุทธศาสนา, ลัทธิเต๋า, ขงจื้อ, Chinese folk religion
การปกครองสมบูรณาญาสิทธิราชย์
จักรพรรดิ 
• 936-942
จักรพรรดิจิ้นเกาจู่
• 942-947
จักรพรรดิจิ้นฉู่ตี้
ยุคประวัติศาสตร์ยุคห้าราชวงศ์และสิบอาณาจักร
936 936
• ถูกโค่นโดย ราชวงศ์เหลียว
950 947
สกุลเงินChinese cash, Chinese coin, copper coins etc.
ก่อนหน้า
ถัดไป
ราชวงศ์โฮ่วถัง
ราชวงศ์โฮ่วฮั่น
ราชวงศ์เหลียว

ราชวงศ์นี้มีจักรพรรดิปกครองเพียง 2 พระองค์คือ จักรพรรดิจิ้นเกาจู่ และจักรพรรดิจิ้นฉู่ตี้ และปกครองจีนอยู่เพียง 11 ปี ก่อนเสียเอกราชให้กับจักรพรรดิเกาจู่ (หลิวจื้อหยวน) แห่งราชวงศ์โฮ่วฮั่น

ก่อนหน้า ราชวงศ์จิ้นยุคหลัง ถัดไป
ราชวงศ์โฮ่วถัง ราชวงศ์จีน
(ค.ศ. 936 - 947)
ราชวงศ์โฮ่วฮั่น