จักรพรรดิเฉิงฮว่า

(เปลี่ยนทางจาก จักรพรรดิเฉิงฮั่ว)

จักรพรรดิเฉิงฮว่า (成化, 9 ธันวาคม 1447 – 9 กันยายน 1487) พระราชโอรสในจักรพรรดิเจิ้งถ่ง ประสูติเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 1990 (ตรงกับ ค.ศ. 1447)

จักรพรรดิเฉิงฮว่า
จักรพรรดิองค์ที่ 9 แห่งราชวงศ์หมิง
ครองราชย์28 กุมภาพันธ์ 1464 – 9 กันยายน 1487
ราชาภิเษก28 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1464
ก่อนหน้าจักรพรรดิหมิงอิงจง
ถัดไปจักรพรรดิหงจื้อ
ประสูติ9 ธันวาคม ค.ศ. 1447(1447-12-09)
สวรรคต9 กันยายน ค.ศ. 1487(1487-09-09) (39 ปี)
ฝังพระศพสุสานหลวงราชวงศ์หมิง
จักรพรรดินีจักรพรรดินีอู๋
ฉือเชิ่งไท่หวงไท่โฮ่ว
พระมเหสีว่านกุ้ยเฟย
รัชศก
เฉิงฮว่า : 27 มกราคม 1465 – 13 กุมภาพันธ์ 1488
พระอารามนาม
หมิงเซี่ยนจง
ราชวงศ์ราชวงศ์หมิง
พระราชบิดาจักรพรรดิหมิงอิงจง
พระราชมารดาเชิ่งฉือไท่หวงไท่โฮ่ว

ค.ศ. 1464 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ หลังจากจักรพรรดิอิงจงสวรรคตพระองค์จึงได้ครองราชสมบัติขณะพระชนมพรรษาได้ 17 พรรษาเฉลิมพระนามว่าหมิงเสียนจง (Xianzong) ใช้รัชศกเฉิงฮว่า (成化-Chenghua) พระเจ้าเสียนจงเป็นฮ่องเต้ที่อ่อนแอแม้จะทราบถึงภัยที่จะเกิดจากขันทีที่ตอนนี้มีอำนาจและอิทธิพลล้นฟ้า สามารถจับกุมและสังหารคนได้แต่พระองค์ก็ไม่จัดการประการใด เพราะพระองค์ก็ถูกแวดล้อมด้วยอิทธิพลของขันที อีกทั้งพระองค์เองยังหวั่นไหวง่ายไม่ค่อยเสด็จออกว่าราชการให้ขุนนางเข้าเฝ้าถวายรายงานเพราะไม่ไว้วางพระทัย ราชการต่างๆ จึงตกอยู่ในมือขันทีโดยปริยาย ในรัชกาลนี้ไม่มีสิ่งใดโดดเด่นนอกจากขันที พระองค์ยังมีสนมว่านกุ้ยเฟย (万贵妃) ซึ่งเดิมเป็นพระพี่เลี้ยงที่ดูแลพระองค์ขณะที่ตกยากจึงรับนางมาเป็นสนม ซึ่งสนมว่านผู้นี้ทะเยอทะยานและเกรงว่าหากฮ่องเต้มีโอรสกับสนมอื่นจะเป็นภัยแก่โอรสของนาง นางจึงมักจับสนมผู้อื่นที่ตั้งครรภ์ไปทำแท้งจนหมด แต่แล้วไม่นานพระโอรสที่ประสูติจากพระนางก็สิ้นพระชนม์ พระเจ้าเฉิงฮว่าจึงไม่เสด็จฝ่ายในอีกเลย

ค.ศ. 1475 วันหนึ่งมีพระปรารภกับขันทีจางหมิ่น (Zhang Min}) เรื่องไม่มีทายาทสืบบัลลังก์เขาจึงกราบทูลว่าที่จริงพระองค์มีโอรสหน่อมังกรที่ประสูติจากอดีตนางกำนัลซึ่งขณะนี้อยู่นอกวังด้วยความดีพระทัยจึงโปรดให้นำตัวเข้าวังและขอร้องสนมว่านให้ช่วยดูแลเด็กน้อยผู้นี้ด้วยซึ่งทำให้ต่อมาไม่กี่วันมีผู้พบศพขันทีจางหมิ่นถูกมือมืดจับเอาทองกรอกปากส่วนมารดาขององค์ชายน้อยก็ผูกคอตายโดยไม่ทราบสาเหตุ

ค.ศ. 1477 เฉิงฮว่าปีที่ 13 จักรพรรดิเสียนจงมีราชโองการให้ก่อตั้งซีฉ่าง (西厂) โปรดให้ขันทีวังจื๋อ (汪直) ขันทีคนสนิทของว่านกุ้ยเฟยเป็นผู้บัญชาการ เหตุผลที่ทรงตั้งซีฉ่างก็เพื่อช่วยสอดส่องคุมตงฉ่างกับกององครักษ์เสื้อแพรอีกทอดหนึ่งในปีเดียวกันนี้สนมว่านกุ้ยเฟยถึงอสัญกรรมด้วยโรคตับวายเฉียบพลันทำให้พระองค์สะเทือนพระทัยมาก

ค.ศ. 1482 หลังจากตั้งซีฉ่างได้ 5 ปี มีขุนนางใหญ่น้อยรวมทั้งตงฉ่างถวายรายงานเรื่องการที่วังจื๋อใช้อำนาจมิชอบ พระเจ้าเซียนจงจึงมีพระราชโองการให้ยุบซีฉ่างส่วนวังจื๋อได้กราบบังคมทูลลากลับไปอยู่บ้านเกิด

ค.ศ. 1487 วันที่ 9 กันยายน จักรพรรดิเซี่ยนจงเสด็จสวรรคตขณะมีพระชนมพรรษา 40 พรรษา ทรงครองราชย์นาน 23 ปี เมื่อ พระศพบรรจุอยู่ที่โม่วหลิง (Maoling) จักรพรรดิเฉิงฮว่าครองราชย์ตรงกับรัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ แห่งกรุงศรีอยุธยา

พระบรมวงศานุวงศ์

แก้


ก่อนหน้า จักรพรรดิเฉิงฮว่า ถัดไป
จักรพรรดิเจิ้งถ่ง   จักรพรรดิจีน
(พ.ศ. 2008 – พ.ศ. 2030)
  จักรพรรดิหงจี๋|}