จักรพรรดิหยวนเหรินจง

สำหรับความหมายอื่น ดูที่ จักรพรรดิเหรินจง

สมเด็จพระจักรพรรดิหยวนเหรินจง หรือ อายูบาร์ดา ข่าน (ค.ศ. 1286-1320) ทรงเป็นจักรพรรดิองค์ที่ 4 แห่งราชวงศ์หยวน ประสูติเมื่อวันที่ 9 เมษายน ค.ศ. 1286 (พ.ศ. 1829)

YuanEmperorAlbumAyurbarvadaBuyantuPortrait.jpg

ช่วงก่อนครองราชย์ทรงได้รับการสนับสนุนจากอดีตมเหสีของจักรพรรดิหยวนเฉินจง และพระเชษฐา เมื่อจักรพรรดิหยวนหวู่จง เสด็จสวรรคตลงในปี ค.ศ. 1311 (พ.ศ. 1854) พระองค์จึงขึ้นครองราชย์เป็นอายูบาร์ดา ข่าน หรือจักรพรรดิหยวนเหรินจง เมื่อพระชนม์ได้ 25 พรรษา

สวรรคตเมื่อวันที่ 1 มีนาคม ค.ศ. 1320 (พ.ศ. 1863) ขณะพระชนม์เพียง 34 พรรษา จีจีน ข่าน พระราชโอรสจึงขึ้นครองราชย์แทน เป็นจักรพรรดิหยวนอิงจง

อ้างอิงแก้ไข

ก่อนหน้า จักรพรรดิหยวนเหรินจง ถัดไป
จักรพรรดิหยวนหวู่จง‎ (คูลุก ข่าน)   จักรพรรดิจีน
(พ.ศ. 1854 - พ.ศ. 1863)
  จักรพรรดิหยวนอิงจง (จีจิน ข่าน)