จักรพรรดินีเซี่ยวเซิ่นเฉิง

จักรพรรดินีเสี้ยวเซิงเฉิง (จีน: 孝慎成皇后; อังกฤษ: Empress_Xiaoshencheng) เป็นพระอัครมเหสีพระองค์แรกในรัชกาลจักรพรรดิเต้ากวง

จักรพรรดินีเซี่ยวเซิ่นเฉิง
《孝慎成皇后朝服像》局部.jpg

สมเด็จพระจักรพรรดินีแห่งจักรวรรดิต้าชิง
รัชกาลก่อนหน้าจักรพรรดินีเซี่ยวเหอรุ่ย
รัชกาลถัดไปสมเด็จพระจักรพรรดินีเสี้ยวฉวนเฉิง
พระราชสวามีสมเด็จพระจักรพรรดิเต้ากวง
ราชวงศ์ชิง
สวรรคตค.ศ.1833
พระราชวังต้องห้าม ปักกิ่ง
พระสาทิสลักษณ์พระอัครมเหสีทังกิยาในฉลองพระองค์ช่วงพระราชพิธีช่วงเช้า
พระสาทิสลักษณ์พระอัครมเหสีทังกิยาพักผ่อนพระอิริยาบถ
พระสาทิสลักษณ์พระมเหสีหลิงในฉลองพระองค์พักผ่อนอิริยาบถ
พระสาทิสลักษณ์พระมเหสีหลิงในฉลองพระองค์ช่วงพระราชพิธี

พระราชประวัติแก้ไข

จักรพรรดินีเสี้ยวเซิงเฉิง ประสูติในราชสกุล ทังกิยา พระนามเดิมส่วนพระองค์นั้นไม่เป็นที่รู้จัก ทรงเป็นบุตรีของ ซุนหมิงกี (舒明阿) อ๋องชั้นสาม (三等承恩公) ซึ่งเป็นลูกหลานของ ทงกู่ไท่ (佟图赖) พระญาติของจักรพรรดิคังซี และวันพระราชสมภพของพระนางนั้นก็ไม่บันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ พระนางทรงได้รับการกล่าวถึงครั้งแรกหลังจากการสวรรคตของมเหสีแรกของสมเด็จพระจักรพรรดิเต้ากวง ในปี ค.ศ. 1808 พระนางได้รับเลือกให้เป็นราชบาทบริจาริกาของ และพระนางทรงให้กำเนิดพระราชธิดาคนหนึ่งใน 1813 ในปี 1820 หลังจากจักรพรรดิเจียซิ่งสิ้นพระชนม์ องค์ชายหมินหนิง ได้เสวยราชย์ต่อเป็น องค์ชายหมินหนิง เมื่อระยะเวลาการไว้ทุกข์สำหรับจักรพรรดิเจียชิ่งได้สิ้นสุดลงในช่วงปลายปี ค.ศ.1822 พระมเหสีทังกิยา ได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระอัครมเหสีในปี 1822 และพระนางทรงสิ้นพระชนม์ในปีที่ 13 ในรัชสมัยสมเด็จพระจักรพรรดิเต้ากวงพระศพทรงถูหฝังอยู่ที่สุสานชิงมู่หลิง