จักรพรรดิถังชาง

จักรพรรดิถังชาง (จีน: 唐殤帝, ค.ศ. 695 หรือ ค.ศ. 698 – 5 กันยายน ค.ศ. 714) เป็นจักรพรรดิแห่ง ราชวงศ์ถัง ของจีน ครองราชย์เป็นระยะเวลาสั้น ๆ ในปี ค.ศ. 710 มีพระนามเดิมว่า หลี่ ฉงเม่า (จีน: 李重茂) เป็นพระราชโอรสในจักรพรรดิถังจงจงเมื่อพระราชบิดาสวรรคตในปีค.ศ. 710 พระองค์จึงขึ้นครองราชย์สืบต่อมา ในพระชนม์เพียง 15 พรรษา ซึ่งครองราชย์ได้ไม่ถึงปีก็ทรงถูกปลด และสวรรคตในปีค.ศ. 714 ในพระชนม์เพียง 19 พรรษา

จักรพรรดิถังชาง
จักรพรรดิแห่งราชวงศ์ถังของจีน
ครองราชย์พ.ศ. 1253พ.ศ. 1253
รัชสมัยน้อยกว่า1ปี
ก่อนหน้าจักรพรรดิถังจงจง
ถัดไปจักรพรรดิถังรุ่ยจง
ประสูติพ.ศ. 1238
สวรรคตพ.ศ. 1257
(19 พรรษา)
ราชวงศ์ราชวงศ์ถัง
พระราชบิดาจักรพรรดิถังจงจง
ก่อนหน้า จักรพรรดิถังชาง ถัดไป
จักรพรรดิถังจงจง
(ครั้งที่2)
จักรพรรดิจีน
(พ.ศ. 1253)
จักรพรรดิถังรุ่ยจง
(ครั้งที่2)