จักรพรรดิถังชาง

จักรพรรดิถังชาง (จีน: 唐殤帝, ค.ศ. 695 หรือ ค.ศ. 698 – 5 กันยายน ค.ศ. 714) เป็นจักรพรรดิแห่ง ราชวงศ์ถัง ของจีน ปกครองเป็นระยะเวลาสั้น ๆ ในปี ค.ศ. 710 มีพระนามเดิมว่าหลี่ ฉงเม่า (李重茂) เป็นพระราชโอรสในจักรพรรดิถังจงจงเมื่อพระราชบิดาสวรรคตในปีค.ศ. 710พระองค์จึงขึ้นครองราชย์สืบต่อมาเมื่อพระชนม์เพียง15 พรรษาแต่ครองราชย์ได้ไม่ถึงปีก็ทรงถูกปลดและสวรรคตเมื่อพระชนม์เพียง19พรรษาในปีค.ศ. 714

จักรพรรดิถังชาง
พระมหากษัตริย์แห่งจักรวรรดิจีน
ครองราชย์พ.ศ. 1253พ.ศ. 1253
ก่อนหน้าจักรพรรดิถังจงจง
ถัดไปจักรพรรดิถังรุ่ยจง
ราชวงศ์ถัง
พระราชบิดาจักรพรรดิถังจงจง
ประสูติพ.ศ. 1238
สวรรคตพ.ศ. 1257
(สิริพระชนม์ 19 พรรษา)

พระมเหสี

ลู่ฮองเฮา

ก่อนหน้า จักรพรรดิถังชาง ถัดไป
จักรพรรดิถังจงจง
(ครั้งที่2)
2leftarrow.png จักรพรรดิจีน
(พ.ศ. 1253)
2rightarrow.png จักรพรรดิถังรุ่ยจง
(ครั้งที่2)