จักรพรรดิถังรุ่ยจง

สมเด็จพระจักรพรรดิรุ่ยจง (จีน: 唐睿宗, ค.ศ. 662-716) จักรพรรดิองค์ที่ 5 แห่ง ราชวงศ์ถัง พระนามเดิมว่า หลี่ตั้น (李旦) ประสูติเมื่อปี ค.ศ. 662 (พ.ศ. 1205) เป็นพระราชโอรสองค์ที่ 4 ของ จักรพรรดิถังเกาจง กับพระนาง อู่เจ๋อเทียน เมื่อ จักรพรรดิถังจงจง พระเชษฐาถูกพระราชมารดาปลดออกจากราชสมบัติ (พระองค์เอง) จึงขึ้นครองราชย์แทนแต่ครองราชย์ได้ไม่ถึงปีก็ถูกปลด เมื่อ ค.ศ. 684 (พ.ศ. 1227) [1] ต่อมาได้กลับ มาทรงราชย์อีกครั้ง หลังจากองค์ชายหลี่หลงจี๋ พระโอรสที่องค์หญิงไท่ผิงสนับสนุน สังหารเหวยฮองเฮา กับพวก แต่ถังรุ่ยจงทรงครองราชย์ได้เพียง 2 ปี ก็สละราชสมบัติให้องค์ชายขึ้นทรงราชย์เป็น จักรพรรดิถังเสวียนจง

จักรพรรดิถังรุ่ยจง
Emperor of the Tang Dynasty
Tang Ruizong.png
จักรพรรดิจีน
ครองราชย์27 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 684
ก่อนหน้าถังจงจง
ถัดไปvacant, บูเช็กเทียน
จักรพรรดิจีน
(ครั้งที่ 2)
ครองราชย์24 กรกฎาคม ค.ศ. 710 - 31 สิงหาคม ค.ศ. 712
ก่อนหน้าชาง
ถัดไปเสวียนจง
จักรพรรดินีEmpress Liu
พระราชบุตรLi Chengqi
Li Chengyi, Crown Prince Huizhuang
จักรพรรดิถังเสวียนจง
Li Longfan, Crown Prince Huiwen
Li Longye, Crown Prince Huixuan
Li Longti, Prince of Sui
and 11 daughters
รัชศก
First reign:
Wénmíng (文明) 684
Guāngzhái (光宅) 684
Chúigǒng (垂拱) 685-689
Yǒngchāng (永昌) 689
Zǎichū (載初) 690
Second reign:
Jǐngyún (景雲) 710-712
Tàijí (太極) 712
Yánhé (延和) 712
พระนามหลังสิ้นพระชนม์
Short: Emperor Shengzhen
(聖真皇帝)
Full: Emperor Xuanzhen Dasheng
Daxing Xiao
(玄真大聖大興孝皇帝)
วัดประจำรัชกาล
Rùizōng (睿宗)
ราชวงศ์ราชวงศ์ถัง
พระราชบิดาจักรพรรดิถังเกาจง
พระราชมารดาบูเช็กเทียน
ประสูติ22 มิถุนายน ค.ศ. 662
สวรรคต16 กรกฎาคม ค.ศ. 713 (51 ปี 24 วัน)

พระบรมวงศานุวงศ์แก้ไข

 • พระราชบิดา
 • พระราชมารดา
 • พระอัครมเหสี
  • จักรพรรดินีซูหมิง สกุลเจิ้ง
  • จักรพรรดินีหลิว (สถาปนาเมื่อ ค.ศ. 684 และถูกสังหารโดยบูเช็กเทียนเมื่อ ค.ศ. 693)
 • พระมเหสีและพระสนม
  • กุ้ยเฟย สกุลตู้ (ถูกสังหารโดยบูเช็กเทียนเมื่อ ค.ศ. 693) เป็นพระราชมารดาของจักรพรรดิถังเสวียนจง
  • เต๋อเฟย สกุลโต้ง
  • พระสนมหลิว
  • พระสนมไช่
  • พระสนมหวัง

อ้างอิงแก้ไข

 1. บูเช็กเทียนจักรพรรดินีผู้โหดเหี้ยม วิกรม กรมดิษฐ์, คอลัมน์ มองซีอีโอโลก, หนังสือพิมพ์โพสต์ ทูเดย์, 18 พฤษภาคม 2551