จักรพรรดิซ่งตู้จง

สมเด็จพระจักรพรรดิซ่งตู้จง (จีน: 度宗) ทรงเป็นจักรพรรดิองค์ที่ 15 แห่งราชวงศ์ซ่ง และจักรพรรดิองค์ที่ 6 แห่งราชวงศ์ซ่งใต้ ทรงครองราชย์ในปี พ.ศ. 1807 (ค.ศ. 1264) สืบแทนจักรพรรดิซ่งลี่จงพระราชปิตุลา ทรงครองราชย์ได้เพียง 10 ปีก็สวรรคตในปี พ.ศ. 1817 (ค.ศ. 1274)

จักรพรรดิซ่งตู้จง
จักรพรรดิจีน
ครองราชย์16 พฤศจิกายน ค.ศ. 1264 – 12 สิงหาคม ค.ศ. 1274 (9 ปี 269 วัน)
ก่อนหน้าสมเด็จพระจักรพรรดิซ่งลี่จง
ถัดไปสมเด็จพระจักรพรรดิซ่งกงจง
พระนามเดิม
จ้าว ฉี
พระสมัญญานาม
ต้วนเหวินหมิงอู๋จิงเซียวหวงตี้
端文明武景孝皇帝
พระอารามนาม
ตู้จง (度宗)
ก่อนหน้า จักรพรรดิซ่งตู้จง ถัดไป
จักรพรรดิซ่งลี่จง จักรพรรดิจีน
(พ.ศ. 1807 - พ.ศ. 1817)
จักรพรรดิซ่งกงจง|}