จักรพรรดิซ่งฮุ่ยจง

ซ่งฮุยจง (ค.ศ. 1100 - ค.ศ. 1126, พ.ศ. 1643- พ.ศ. 1669) เป็นจักรพรรดิองค์ที่ 8 แห่งราชวงศ์ซ่งเหนือ เป็นพระราชโอรสพระองค์ที่ 11 ของจักรพรรดิซ่งเสินจง พระองค์เสด็จขึ้นครองราชย์ในปี ค.ศ. 1100 เมื่อพระเชษฐาของพระองค์และจักรพรรดิองค์ก่อนคือจักรพรรดิซ่งเจ๋อจงสวรรคต เนื่องจากพระราชโอรสองค์เดียวของจักรพรรดิเจ๋อจงคือ เจ้า เหมา หรือ เจ้าชายเสียนหมิน สิ้นพระชนม์ก่อนเวลาอันควร

จักรพรรดิซ่งฮุยจง
เจ้าจี๋
จักรพรรดิพระองค์ที่ 8 แห่ง ราชวงศ์ซ่ง
ครองราชย์24 February 1100 - 18 January 1126
ก่อนหน้าสมเด็จพระจักรพรรดิซ่งเจ๋อจง
ถัดไปสมเด็จพระจักรพรรดิซ่งชินจง
ประสูติ2 พฤศจิกายน ค.ศ. 1082(1082-11-02)
สวรรคต4 มิถุนายน ค.ศ. 1135(1135-06-04) (52 ปี)
พระอัครมเหสีEmpress Xiangong 顯恭皇后
Empress Xiansui 顯肅皇后
Empress Mingda 明達皇后
Empress Mingzhe 明節皇后
Empress Xianren 顯仁皇后
พระราชบุตร32 sons and 34 daughters
พระนามเต็ม
แซ่: Zhao ()
Given name: Ji ()
พระสมัญญานาม
Emperor Tishen Hedao Junlie Xungong Shengwen Rende Xianci Xianxiao Huangdi體神合道駿烈遜功聖文仁德憲慈顯孝皇帝
พระอารามนาม
Huizong ()
ราชวงศ์ราชวงศ์ซ่ง ()
พระราชบิดาซ่งเสินจง
พระราชมารดาEmpress Yinzhe 欽慈皇后

อ้างอิง

แก้
ก่อนหน้า จักรพรรดิซ่งฮุ่ยจง ถัดไป
จักรพรรดิซ่งเจ๋อจง   จักรพรรดิจีน
(พ.ศ. 1643 - พ.ศ. 1669)
  จักรพรรดิซ่งชินจง|}