จักรพรรดินีบอร์จิกิต

สมเด็จพระจักรพรรดินีบอร์จิกิต (จีน: 世祖废后อังกฤษ: Borjigit, Demoted Empress) ทรงเป็นสมเด็จพระจักรพรรดินีพระองค์แรกในสมเด็จพระจักรพรรดิซุ่นจื้อโดยพระนางทรงมาจาก ราชสกุล เบอร์จิกิต ทรงดำรงตำแหน่งสมเด็จพระจักรพรรดินีของจีนในช่วงระหว่าง ค.ศ. 1651–1653 และในปีเดียวกันนั้นเองทรงถูกถอนพระอิสริยยศ

สมเด็จพระจักรพรรดินีบอร์จิกิต
สมเด็จพระจักรพรรดินีแห่งมหาจักรวรรดิชิง
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด ไม่ปรากฏ
เสียชีวิต ไม่ปรากฏ
คู่สมรส สมเด็จพระจักรพรรดิซุ่นจื้อ
ศาสนา พุทธศาสนา
ก่อนหน้า จักรพรรดินีบอร์จิกิต ถัดไป
จักรพรรดินีจวงเล่อหมิน
ราชวงศ์หมิง
2leftarrow.png สมเด็จพระจักรพรรดินีแห่งจีน
2rightarrow.png จักรพรรดินีเซี่ยวฮุ่ยจาง
จักรพรรดินีเซี่ยวตวนเหวิน 2leftarrow.png Arms of the Qing Dynasty (fictitious).svg
สมเด็จพระจักรพรรดินีแห่งจักรวรรดิชิง
(ราชวงศ์ชิง)

2rightarrow.png จักรพรรดินีเซี่ยวฮุ่ยจาง