จักรพรรดินีบอร์จิกิต

สมเด็จพระจักรพรรดินีบอร์จิกิต (จีน: 世祖废后อังกฤษ: Borjigit, Demoted Empress) ทรงเป็นสมเด็จพระจักรพรรดินีพระองค์แรกในสมเด็จพระจักรพรรดิซุ่นจื้อโดยพระนางทรงมาจาก ราชสกุล เบอร์จิกิต ทรงดำรงตำแหน่งสมเด็จพระจักรพรรดินีของจีนในช่วงระหว่าง ค.ศ. 1651–1653 และในปีเดียวกันนั้นเองทรงถูกถอนพระอิสริยยศ

บอร์จิกิต
จักรพรรดินีเเห่งราชวงศ์ชิง
ดำรงพระยศ7 กันยายน 1651 – 25 ตุลาคม 1653
เกิดไม่ปรากฏ
เสียชีวิตไม่ปรากฏ
คู่สมรสสมเด็จพระจักรพรรดิซุ่นจื้อ
ศาสนาพุทธศาสนา
ก่อนหน้า จักรพรรดินีบอร์จิกิต ถัดไป
จักรพรรดินีจวงเล่อหมิน
ราชวงศ์หมิง
สมเด็จพระจักรพรรดินีแห่งจีน
จักรพรรดินีเซี่ยวฮุ่ยจาง
จักรพรรดินีเซี่ยวตวนเหวิน
สมเด็จพระจักรพรรดินีแห่งจักรวรรดิชิง
(ราชวงศ์ชิง)

จักรพรรดินีเซี่ยวฮุ่ยจาง