จักรพรรดินีเซี่ยวตฺวันเหวิน

จักรพรรดินีเสี้ยวตฺวันเหวิน (จีน: 孝端文皇后อังกฤษ: Empress Xiaoduanwen) พระจักรพรรดินีในจักรพรรดิหวงไถจี๋และพระนางเป็นพระปิตุจฉาเจ้า (อาหญิง) ของสมเด็จพระจักรพรรดินีเซี่ยวจวงเหวินและเป็นพระมาตุจฉาเจ้า (ยายอา) ในสมเด็จพระจักรพรรดิจักรพรรดิซุ่นจื้อทรงพระนามเดิม เจอเจอ (จีน: 哲哲อังกฤษ: Jerjer) ในราชสกุล บอร์จิกิต

สมเด็จพระจักรพรรดินีเสี้ยวตฺวันเหวิน
พระพันปีหลวง
สมเด็จพระจักรพรรดินีแห่งมหาจักวรรดิชิง
ก่อนหน้า สมเด็จพระจักรพรรดินีเซี่ยวเล่อวู่
ถัดไป สมเด็จพระจักรพรรดินีเซี่ยวจวงเหวิน
สมเด็จพระจักรพรรดินีแห่งมหาจักรวรรดิชิง
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 13 พฤษภาคม ค.ศ.1600
เสียชีวิต 17 พฤษภาคม ค.ศ. 1649 (49 พระชันษา)
พระราชวังต้องห้าม ปักกิ่ง
มหาจักรวรรดิชิง
คู่สมรส จักรพรรดิหวงไถจี๋
ศาสนา พุทธศาสนา

พระสาทิสลักษณ์ที่ยังคงเหลืออยู่แก้ไข

พระสาทิสลักษณ์ส่วนใหญ่ของพระนางมักถูกเข้าใจผิดว่าเป็นสมเด็จพระจักรพรรดินีเซี่ยวจวงเหวินเพราะพระพักตร์ทั้งสองพระองค์มีลักษณะคล้ายกันมาก

ก่อนหน้า จักรพรรดินีเซี่ยวตฺวันเหวิน ถัดไป
สมเด็จพระจักรพรรดินีเซี่ยวเล่อวู่    
สมเด็จพระจักรพรรดินีแห่งจักรวรรดิชิง
(ราชวงศ์ชิง)

  สมเด็จพระจักรพรรดินีบอร์จิกิต
สมเด็จพระพันปีหลวงเสี้ยวชุน
(ราชวงศ์หมิง)
   
พระพันปีหลวงแห่งจีน
  สมเด็จพระพันปีหลวงเซี่ยวจวง