จักรพรรดินีเซี่ยวเจ๋ออี้

จักรพรรดินีเซี่ยวเจ๋ออี้ (จีน: 孝哲毅皇后阿鲁特氏; 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2397 - 27 มีนาคม พ.ศ. 2418) ทรงเป็นที่รู้จักในพระนาม จักรพรรดินีเจียซุ่น (เจียซุ้นหวงโฮ่ว) เป็นพระอัครมเหสีในจักรพรรดิถงจื้อ พระนางทรงมาจากดินแดนมองโกล ทรงเป็นหนึ่งในผู้ที่ถูกพิจารณาคัดเลือกให้เป็นจักรพรรดินีจีนในราชวงศ์ชิง

จักรพรรดินีเซี่ยวเจ๋ออี้
จักรพรรดินีเเห่งราชวงศ์ชิง
ดำรงพระยศ15 ตุลาคม พ.ศ. 2415 – 12 มกราคม พ.ศ. 2418
พระราชสมภพ25 กรกฎาคม พ.ศ. 2397
สวรรคต27 มีนาคม พ.ศ. 2418
(สิริพระชนม์ 20 พรรษา)
พระราชสวามีจักรพรรดิถงจื้อ
ราชวงศ์ชิง
พระราชบิดาพระชนกฉงจี้

พระราชประวัติ

แก้

ในวัยเยาว์และการอภิเษกสมรสกับจักรพรรดิถงจื้อ

แก้

พระนางมาจากราชสกุล "อาหลู่เท่อ" เมื่อแรกรุ่นพระนางมีพระอัจฉริยภาพด้านบทกวี, บทประพันธ์, ดนตรีและวาดเขียน พระนางทรงมาจากตระกูลที่มีการปลูกฝังเป็นอย่างดี พระบิดาของพระนางคือ นายฉงจี้ (崇绮) ผู้ที่มีสติปัญญาและมีการปลูกฝังดี ได้รับใช้ราชสำนักราชวงศ์ชิง เขาสอนทุกสิ่งทุกอย่างให้อาหลู่เท่อเมื่อครั้นนางยังเยาว์ ทำให้อาหลู่เท่อเป็นเด็กที่ฉลาด ได้อ่านออกเขียนได้และมีกิริยามารยาทงดงาม นางกลายเป็นบุคคลสำคัญท่ามกลางเหล่าพระราชวงศ์ชิงชั้นสูง

ในวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2415 จักรพรรดิถงจื้อได้เลือกนางอาหลู่เท่อเป็นพระจักรพรรดินีอัครมเหสีของพระองค์ ซึ่งทำให้เกิดความขัดแย้งระหว่างพระพันปีทั้งสองคือพระนางซูอันไทเฮาและพระนางซูสีไทเฮาเรื่องการเลือกพระมเหสีโดยพระนางซูอันไทเฮาทรงสนับสนุนนพระนางอาหลู่เท่อเพราะเห็นว่านางเป็นคนมีความสามารถ อัธยาศัยดี แต่พระนางซูสีสนับสนุนนางเฟิ่งเจียว พระสนมเฟิ่งเจียวแสดงกิริยาไม่สุภาพต่อหน้าพระพักตร์จักรพรรดิ ทำให้พระองค์ทรงเลือกพระนางอาหลู่เท่อ พระนางซูสีได้โต้แย้งและว่านางควรมีความเฉลียวฉลาดมากกว่านี้ พระอัยกาทางฝ่ายมารดาของพระนางอาหลู่เท่อ (พระอนุชาของอดีตจักรพรรดิเต้ากวง) ทรงเป็นปรปักษ์กับพระนางซูสีในอดีต อย่างไรก็ตามจักรพรรดิถงจื้อทรงเลือกพระนางอาหลู่เท่อซึ่งทำให้พระนางซูสีไม่พอใจอย่างยิ่ง

ชีวิตสมรส

แก้

หลังจากอภิเษกสมรส จักรพรรดิถงจื้อทรงชื่นชอบพระมเหสีอาหลู่เท่อมากจนไม่สนพระทัยพระสนมทั้งสี่ ทั้งคู่ทรงอยู่ร่วมกันทุกคืนในขณะที่พระสนมทั้งสี่ทรงรอวันที่พระจักรพรรดิเรียกตัวพวกนาง ซูสีไทเฮาทรงไม่พอพระทัยกับความไม่เป็นธรรมของจักรพรรดิที่ทรงเสน่หาพระชายาไม่เท่ากัน และทรงเป็นปรปักษ์กับพระมเหสีอาหลู่เท่อเรื่อย ๆ พระนางทรงเตือนพระมเหสีว่าอย่าให้พระจักรพรรดิเสน่หาพระนางเพียงพระองค์เดียวควรให้พระองค์อยู่กับพระสนมบ้าง แต่ทั้งจักรพรรดิและพระอัครมเหสีก็ไม่ได้ปฏิบัติตาม ทรงสั่งแยกพระจักรพรรดิออกจากพระมเหสี และนำพระจักรพรรดิไปกักขังไว้ที่วังซินหยางเตี้ยน โดยทรงอ้างว่าพระมเหสียังทรงพระครรภ์ไม่สมควรประทับร่วมกัน

อย่างไรก็ตาม จักรพรรดิถงจื้อประชวรด้วยโรคซิฟิลิสเป็นชื่อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โรคหนึ่ง ที่ทรงติดมาจากนางคณิกาที่พระองค์ทรงลอบเสด็จไปนอกวัง พระนางซูสีทรงไม่อยากให้ประชาชนรู้ว่าพระองค์เป็นโรคนี้จึงประกาศว่าพระองค์ทรงเป็นไข้ทรพิษ ซึ่งเป็นโรคที่สวรรค์ประทานมาเป็นคุณยิ่งต่อแผ่นดิน พระนางซูสีทรงต่อว่าพระนางเจียซุ้นว่าเป็นตัวการนำโรคมาติดจักรพรรดิจึงจับพระมเหสีขังไว้ร่วมกับพระสวามี จักรพรรดิถงจื้อเสด็จสวรรคตในเวลาต่อมา

การสวรรคตของจักรพรรดินีเจียซุ่น

แก้

ภายใน 100 วันของการเสด็จสวรรคตของจักรพรรดิถงจื้อ พระนางซูสีไทเฮาทรงสั่งขันทีลงโทษโบยพระอัครมเหสี แต่พระอัครมเหสีทรงโต้กลับว่า พระองค์เป็นถึงจักรพรรดินีจะมาให้ขี้ข้าโบยไม่ได้ พระนางซูสีทรงกริ้วมากเพราะพระนางไม่เคยได้เป็นจักรพรรดินีแต่เป็นเพียงกุ้ยเฟย์ จึงสั่งตัดข้าวตัดน้ำพระจักรพรรดินีแล้วนำไปขังไว้ จักรพรรดินีจึงลอบส่งลายพระราชหัตถเลขาไปถึงพระราชบิดาขอให้ช่วย ซึ่งพระราชบิดาทรงตอบกลับมาด้วยความจนปัญญาว่า "พระองค์ทรงทราบดีว่าควรทำเช่นไร" (皇后圣) หลังจากนั้นพระนางทรงกระทำอัตวินิบาตกรรม ซูสีไทเฮาได้มีรับสั่งให้จัดพระราชพิธีพระศพถวายอย่างสมพระเกียรติ และให้ประกาศว่าจักรพรรดินีทรงกระทำเช่นนั้นด้วยความ "รักและคิดถึง" พระราชสวามีอย่างยิ่งยวด และทรงสถาปนาพระนางเป็น จักรพรรดินีเสี้ยวเจ๋ออี้ แปลว่า "จักรพรรดินีผู้ทรงธรรม"

สิ้นสุดตระกูลของจักรพรรดินีเจียซุ่น

แก้

ในพ.ศ. 2443 เมื่อกองทัพพันธมิตรแปดชาติยึดครองกรุงปักกิ่ง ซูสีไทเฮาทรงบัญชาให้รัฐมนตรีฉงจี้ซึ่งเป็นพระบิดาของจักรพรรดินีเจียซุ่นอาศัยอยู่ในปักกิ่ง รั้งตำแหน่งกิจการภายในของรัฐ เมื่อพระนครพ่ายแพ้ต่อชาวต่างชาติ ฉงจี้และครอบครัวได้กระทำอัตวินิบาตกรรม

พระอิสริยยศหลังสวรรคต

แก้
  • จักรพรรดินีเสี้ยวเจ๋อเจียซุ่นชูเซินเซียนหมิงกงตวนหุยเทียนจางเซิงอี้ (孝哲嘉順恭端憲天彰聖毅皇后)

พระสาทิสลักษณ์ที่ยังคงเหลืออยู่

แก้


ดูเพิ่ม

แก้