จักรพรรดินีเจียง

จักรพรรดินีเจียง (จีน: 姜皇后; พินอิน: Empress Jiang) เป็นพระอัครมเหสีของพระเจ้าชางโจ้ว แห่งราชวงศ์ชางปรากฏในวรรณกรรมจีนเรื่องห้องสิน หลังจากนางต๋าจี่ ซึ่งถูกปิศาจจิ้งจอกเข้าสิงร่างและได้ถวายตัวเป็นพระสนมในพระเจ้าชางโจ้วแล้ว ได้ถูกพระสนมต๋าจี่ใส่ความว่าเป็นกบฎต่อพระเจ้าชางโจ้วและต้องโทษควักดวงพระเนตรถึงแก่สิ้นพระชนม์ หลังจากเสร็จศึกในเรื่องห้องสินแล้ว เจียง จื่อหยาได้รับโองการสวรรค์จากหยวนสื่อเทียนจุน (元始天尊)สถาปนาได้เป็น ไท้อิมแชกุน หรือ ราชินีพระจันทร์มีหน้าที่รักษาดวงจันทร์ โดยได้รับการสักการะบูชาต่อมาในลัทธิเต๋า, ศาสนาพื้นบ้านจีน, ลัทธิขงจื๊อ และเทศกาลไหว้พระจันทร์[1]

เจียงหวังโฮ่ว
(เกียงฮองเฮา)
姜皇后
จิตรกรรมศิลปะแบบประเพณีจีน จากเรื่องห้องสิน ตอนพระนางเกียงฮองเฮาควักพระเนตรพิสูจน์ความบริสุทธิ์ (ซ้าย)
ภาษาจีน姜皇后
ความหมายตามตัวอักษรสมเด็จพระราชินีเจียง
จักรพรรดินีเจียง

จักรพรรดินีเจียง
姜皇后
ประสูติไม่ปรากฏ
สวรรคตไม่ปรากฏ
พระราชสวามีพระเจ้าชางโจ้ว
พระบุตรอินเฮา
อินหอง
ราชวงศ์ราชวงศ์ชาง
พระราชบิดาเกียงฮวนฌ้อ เจ้าเมืองตังลู้
องค์ไท้อิมแชกุน(กิมซิ้นแถวที่สามตรงกลางจากซ้ายมือ)
พระแม่เต๋าบ้อหง่วนกุน(เทพประธานตรงกลางมณฑล)
องค์สุริยเทพ(กิมซิ้นแถวที่สามตรงกลางจากขวามือ).

ดูเพิ่ม

แก้
  1. http://www.vips.com.tw/DocLook?DocID=3300