รายพระนามเทพเจ้าจีน

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย
(เปลี่ยนทางจาก รายพระนามเทวดาจีน)

เทพเจ้าจีนแบ่งเป็นสองประเภท คือ เทพเจ้าตามคติศาสนาพุทธ และเทพเจ้าและเซียนดั้งเดิมตามศาสนาชาวบ้านจีน ลัทธิขงจื๊อ ลัทธิเต๋า

พระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์

แก้
รูป นาม
  ลี๋เท็กก้วย
  ลี้ต้งปิง
  ห่อเซียนโกว
  ฮั่งจงหลี้
  จางกั๋วเหล่า
  หลันไฉ่เหอ
  หั่งเซียงจื่อ
  เชาก๊กกู๋

เทพในประวัติศาสตร์

แก้
รูป นาม
  ม่าจ้อโป๋ (天上聖母)
  เปาบุ้นจิ้น (包文拯)
  งักฮุย (岳飛)
  ชิงสุ่ยโจวซือ (清水祖師)
  หลิมไท่ซือ (林太师)
  ตี้ชิง (เต็กเช็ง) (狄青)
  ซิยิ่นกุ้ย (薛仁貴)
  หลิมกอเหนี่ยว (林府姑娘)
  ไตฮงโจวซือ (大峰祖师)
  กวนเส่งตี้กุง (關聖帝君)
  โกยเซ่งอ๋อง (廣澤尊王)
  บุ่นเชียงตี่กุน (文昌帝君)
  เตียนฮู้หง่วนโส่ย (田都元帥)

พญายม

แก้

เทพเจ้าผู้คุ้มครองธาตุน้ำและการเดินเรือที่บูชาในศาสนาชาวบ้านจีนและลัทธิเต๋าไต้หวัน、หมิ่นใต้ (闽南)、ผูเถียน、หมิ่นตง (闽东)、เฉาซาน(潮汕)、ฮ่องกงและมาเก๊า อันได้รับความนิยมสูงสุดคือ ม่าจ้อโป๋ และจุ้ยบ้วยเนี้ย - เจ้าแม่ไท้ฮัว( 泰华圣娘) ;ส่วนในลัทธิเต๋านิยมอัญเชิญให้ เทพบดีเสวียนอู่เป็นผู้คุ้มครอง ;สำหรับเทพอันเป็นที่สักการะของพ่อค้าทะเลจีน กะลาสีเรือจีน และชาวประมงจีนอีกส่วนหนึ่งคือ จุ้ยกัวไต่เต่ จุ้ยเซียนจุนอ๋อง และ สุยเต๋อเซียนจุน ;และบางส่วนนิยมบูชา เจ้าสมุทร(เทพเจ้ามังกร)มณฑลเจียงซีนิยมบูชา เจ้าพ่อเขาเล่อ(乐山通远王) ;มณฑลฝูเจี้ยนนิยมบูชากวนเทียงต้าตี้ (感天大帝) ;มณฑลกวางตุ้งนิยมบูชา หงเซิงต้าหวัง(洪圣大王)-ท่ามกงเยี่ย ;ชาวอู่(江浙) นิยมบูชา 曹娥夫人、金龙大王、晏公

เทพยมบาล

แก้

เทพยมบาลทางพุทธศาสนานิกายมหายานของจีนจะมีเทพประจำทั้งสิบขุมสิบตำหนัก

บางครั้งในพิธีโยคะตันตระเปรตพลีกรรมตามวัดจีนจะพบพระโพธิสัตว์กวนอิมแบ่งภาคเป็นยมทูตโพธิสัตว์ เรียกว่า กวนอิมไต่สือ (觀音大士) หรือไต่สื่อเอี๊ย (大士爺)

เทพเจ้าจากไซอิ๋ว

แก้
ลำดับ พระรูป พระนาม บทบาท
1   พระแม่ลักษมี เทพีแห่งสิริมงคลและโชคลาภ (พระลักษมีในศาสนาฮินดู)
2   พระแม่สุรัสวดี เทพีแห่งศิลปวิทยาการ (พระสุรัสวดีในศาสนาฮินดู)
3   ท้าวมหาพรหม เทพแห่งความเจริญและการสรรค์สร้าง (พระพรหมในศาสนาฮินดู)
4   ท้าวสักกะเทวราช เจ้าแห่งสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ (พระอินทร์ในศาสนาฮินดู)
5 - 6 - 7 - 8   จาตุมหาราชิกา ทั้งสี่องค์ได้แก่ ท้าวธตรฐ(เจ้าแห่งคนธรรพ์)
ท้าววิรุฬหก(เจ้าแห่งกุมภัณฑ์)
ท้าววิรูปักษ์(เจ้าแห่งนาค)
ท้าวเวสสุวรรณ หรือ ท้าวกุเวรในศาสนาฮินดู)(เจ้าแห่งยักษ์)
9   พระอาทิตย์ เทพดวงอาทิตย์(พระอาทิตย์ในศาสนาฮินดู)
10   พระจันทร์ เทพแห่งดวงจันทร์ (พระจันทร์ในศาสนาฮินดู)
11   พระวัชรปาณีโพธิสัตว์คุยหบดี เทพธรรมบาลผู้ปราบมารศาสนา
12   พระอิศวร เทพแห่งการทำลายล้างอธรรม (พระศิวะในศาสนาฮินดู)
13   ท้าวปัญจิกมหาเสนา เสนายักษ์บริวารของท้าวเวสสุวรรณ
14   พระขันธกุมาร เทพการยุทธนาสงคราม (พระขันทกุมารในศาสนาฮินดู)
15   พระแม่ธรณี เทพธิดาพื้นปฐพี หรือ (พระแม่ธรณีในเถรวาท) (พระภูเทวีหรือพระแม่ปฤถวีในศาสนาฮินดู)
16   พระรามสูรจีน เทพแห่งความปีติรื่นรมย์
17   พระมรีจิเทวี พระมารดาแห่งดาราฤกษ์ (อุษาเทวีหรือพระแม่วาราหีในศาสนาฮินดู
18   พระนางหาริตีเทวี ยักษิณีผู้อภิบาลทารก
19   ท้าวสาครนาคราช เจ้าแห่งหมู่นาคราชและมหาสมุทร
20   ท้าวพญายมราช เจ้าแห่งนรก พระยมในศาสนาฮินดู
21   ท้าวกินนรราชา เจ้าแห่งไฟและหมู่กินนรกินนรี
22   เจ้าพ่อดาวเหนือ (เทพนักษัตร) เทพแห่งดวงดาวจักรราศี
23   เจ้าแม่ต้นโพธิ์ เทวีผู้อารักขาต้นพระศรีมหาโพธิ์
24   ท้าวไตรตรึงษ์เทพ เทพแห่งสวรรค์ชั้นดาวดึงส์

เทพธิดาต่างๆ

แก้
รูป นาม
  เจ็ดนางฟ้า (七仙女)
  เจ้าแม่เก้าเทียงเหี่ยงนึ่ง (九天玄女)
  เจ้าแม่ฉางเอ๋อ (嫦娥)
  เจ้าแม่มั่วโกว (麻姑娘娘)
  เจ้าแม่ตี่บ้อเนี้ย (地母娘娘)
  เจ้าแม่จุ้ยบ้อเนี้ย (水尾聖娘)
  เจ้าแม่จุ้ยบ้อเนี่ยเนี้ย (水母娘娘)
  เจ้าแม่จูแซเนี้ย (註生娘娘)
  เจ้าแม่โหงวก๊กบ้อเนี่ยเนี้ย (五穀母娘娘)
  เจ้าแม่กิมฮวยเนี่ยเนี้ย (金花娘娘)
  เจ้าแม่ซำไน้ฮูหยิน (三奶夫人)
  เจ้าแม่เขาไท่ (泰山娘娘)
  เจ้าแม่เทียนมู่ (電母)
  ไท้อิมแชกุน (太陰星君)
  ธิดาพญามังกร (小龍女)
  เทพธิดาไหม (蠶神)
  เทพธิดารักษาชุมชน(ปึงเถ้าม่า) (本頭媽)
  เจ้าแม่ห้องสุขา (紫姑)
  เจ้าแม่หยุนเซียว (雲宵娘娘)
  เจ้าแม่หยี่ว์เต๋อฮูหยิน (懿德夫人 )
  เจ้าแม่เขาหลี่ว์ (骊山老母)
  พระพิรุณเทวี (雨师妾 )
  ฮกเต็กแป๊ะม่า (土地婆)

เทพเจ้าจากห้องสิน

แก้

อ้างอิง

แก้