พระวสุธารา

(เปลี่ยนทางจาก นางวสุธระ)
บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน
นางวสุธระ
เทวรูปพระนางวสุนธราสัมฤทธิ์ ศิลปะเนปาล.
เทวรูปพระนางวสุนธราสัมฤทธิ์ ศิลปะเนปาล.
สันสกฤต:  वसुधारा
Vasudhārā
จีน:  坚牢地神
พระนางวสุนธรา
นางพสุนธรีเทพี
{{{mongolian_name}}}
เกาหลี:  지세보살
เวียดนาม:  Quán Thế Âm, Quan Âm
ข้อมูลจำเพา
ได้รับการนับถือใน:  มหายาน, วัชรยาน, พุทธแบบจีน, พุทธแบบญี่ปุ่น
คุณลักษณะ:  ความมั่งคั่งและความอุดมสมบูรณ์

พระแม่วสุนธรา, เป็นพระโพธิสัตว์แห่งความมั่งคั่งและความอุดมสมบูรณ์ในคติพระพุทธศาสนามหายาน, วัชรยาน, พุทธแบบจีน, พุทธแบบญี่ปุ่นและเป็นหนึ่งหนึ่งในคณะเทพธรรมบาลของพุทธศาสนาแบบจีน.[1] โดยเป็นองค์เดียวกับพระแม่ธรณีในเถรวาท) (พระภูเทวีหรือพระแม่ปฤถวีในศาสนาฮินดู[2]

อ้างอิงแก้ไข

  1. Pratapaditya, Pal. (1985) Art of Nepal. p. 32
  2. Spiro, Melford E. (1982). Buddhism and society: a great tradition and its Burmese vicissitudes. University of California Press. pp. 213–214. ISBN 978-0-520-04672-6.