ลฺหวี่ ต้งปิน (จีน: 呂洞賓; พินอิน: Lǚ Dòngbīn; ค.ศ. 796–1016) เป็นบัณฑิต กวี และนักเล่นแร่แปรธาตุในช่วงราชวงศ์ถัง ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นเซียนในประมวลเรื่องปรัมปราจีน ลัทธิเต๋าจัดเข้าเป็นเซียนองค์หนึ่งในกลุ่มโป๊ยเซียน (แปดเซียน) และมักแสดงภาพว่า เป็นบัณฑิตชาย เหน็บกระบี่กายสิทธิ์ไว้ที่หลัง กระบี่นี้มีอำนาจขับไล่ภูตผีปิศาจ

ลฺหวี่ ต้งปิน