จุ้ยกัวไต่เต่ (สำเนียงจีนฮกเกี้ยน) หรือ จุ้ยกวนต้าตี้ (สำเนียงจีนแต้จิ๋ว) หรือ "ตุ๊ยกัวต้าตี้" (สำเนียงไฮ้หน่ำ-ไหหลำ) (จีน: 水官大帝; พินอิน: shuǐguāndàdì) เป็นเทวดาตามความเชื่อของจีนและศาสนาเต๋า โดยพระองค์เป็นหนึ่งในตรีเทพซำกัวไต่เต่ของความเชื่อของจีนและศาสนาเต๋าโดยมีฐานะเป็นประมุขผู้ใหญ่สูงสุดในเทพและเซียนที่ดูแลรักษาธาตุน้ำโดยควบคุมดูแลบริหารจัดการเรื่องน้ำทั่วทุกแหล่งของโลกมนุษย์ โดยประติมานวิทยาของจุ้ยกัวไต่เต่ทรงพัสตราภรณ์ ศิราภรณ์และถนิมพิมพาภรณ์ชุดสีเขียวและในพระหัตถ์ทรงประสานป้ายอาญาสิทธิ์ โดยตามปฏิทินจีนวันที่ระลึกถึงพระองค์คือ วันที่ 15 ค่ำ เดือน 10[1][2]

จุ้ยกัวไต่เต่
เทวรูป จุ้ยกัวไต่เต่ (ซ้าย) ในหมู่ตรีเทพซำกัวไต่เต่ ศิลปะแบบประเพณีจีน ณ ศาลเจ้าซำซุย เขตหลงตัน นครเถาหยวน ไต้หวัน .
ภาษาจีน水官大帝
ความหมายตามตัวอักษรเจ้าพ่อคงคา (จีน)
(พระชลบดีเทวราช)
เทวรูป ซำกัวไต่เต่ จุ้ยกัวไต่เต่ - เทียนกัวไต่เต่ - ตี้กัวไต่เต่ ศิลปะแบบประเพณีจีน ณ ศาลเจ้าสำปาย้า ซอยเจริญนคร 28 แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร.

ที่เกี่ยวข้อง

แก้

เกี่ยวกับที่มาของจุ้ยกัวไต่เต่ ซึ่งเป็นเทวบุรุษที่รักษาสายน้ำในคติของความเชื่อของจีน และศาสนาเต๋า โดยทั่วไปตามเทพปกรณัมท้องถิ่นกล่าวว่าพระองค์คือพระเจ้าอวี่ผู้เสด็จลงมายังโลกตามรับสั่งของหยวนสื่อเทียนจุนและมีบางกรณีที่จุ้ยกัวไต่เต่เป็นที่สับสนกับเทพเจ้าแห่งน้ำพระองค์อื่น ๆ เช่น ซุยเต๋อเซียนจุน และเทพซวนหมิง (จีน: 玄冥; อังกฤษ: Xuanming)

ดูเพิ่ม

แก้

อ้างอิง

แก้