ซำกัวไต่เต่ (สำเนียงจีนฮกเกี้ยน) หรือ ซานกวนต้าตี้ (จีน: 三官大帝; พินอิน: sānguān dàdì) เป็นเทวดาตามความเชื่อของจีนและศาสนาเต๋า โดยเป็นตรีเทพบุรุษ สามองค์ซึ่งเป็นผู้บริหารจัดการ ในสถานพิภพจักรวาลอันกว้างใหญ่ โดยได้รับการนับถืออย่างมากในแถบฮกเกี้ยน กว่างตง ไต้หวัน และชาวจีนโพ้นทะเล โดยทั้งสามพระองค์ประกอบด้วย

ซำกัวไต่เต่
ภาษาจีน三官大帝
ความหมายตามตัวอักษรสามจักรพรรดิราช
(ตรีเทพบดีเทวราช)
เทวรูปซำกัวไต่เต่ เจ้าพ่อคงคา (ซ้าย) เจ้าพ่อสวรรค์ (กลาง) เจ้าพ่อธรณี (ขวา) ศิลปะแบบประเพณีจีน ณ ศาลเจ้าสำปาย้า ซอยเจริญนคร 28 แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

โดยทั่วไปสมัยโบราณในแผ่นดินจีน องค์ซำกัวไต่เต่ เป็นที่เคารพบูชาของราชวงศ์ในราชสำนักเท่านั้น เป็นที่กำเนิดของการไหว้ ฟ้า ดิน โดยเมื่อจะประกอบพิธีกรรมใด ๆ จะต้องบวงสรวงบอกกล่าวต่อองค์ ซำกัวไต่เต่ เพื่อขอพรจาก ฟ้า ดิน ให้บ้านเมืองสงบสุขร่มเย็นก่อนเสมอ และราชสำนักยังออกคำสั่งประกาศห้าม มิให้ประชาชนทั่วไปทำพิธีบวงสรวงขอพรต่อองค์ซำกัวไต่เต่ เพราะเกรงว่า หากโจรร้ายหรือผู้คิดร้ายได้ใช้คำกล่าวอ้างว่าได้รับพรจากฟ้า ดิน และน้ำแล้ว จะตั้งตนเป็นขบถแล้วล้มราชสำนักเสีย จะเป็นภัยอันตรายต่อราชสำนักได้[2]

ต่อมาในสมัยราชวงศ์ฮั่น ได้เกิดโรคระบาดครั้งใหญ่ ทำให้มีผู้คนล้มตายเป็นจำนวนมาก ได้มีท่านปรมาจารย์ "จางเทียนซือ" ประกอบพิธีกรรมบวงสรวงขอพรต่อองค์ซำกัวไตเต่และได้รับการอนุญาตจากราชสำนักให้สามัญชนทั่วไปสามารถประกอบบวงสรวง ได้จนถึงปัจจุบัน[3]

ดูเพิ่ม แก้ไข

อ้างอิง แก้ไข