รายพระนามเทพแห่งน้ำ

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย
(เปลี่ยนทางจาก รายพระนามเทวดาแห่งน้ำ)

เทพแห่งน้ำ คือเทวดาผู้รักษาน้ำและแหล่งน้ำต่าง ๆ

ประติมากรรมเทวรูปเทพแห่งน้ำในศาสนาต่างๆ
ประติมากรรมเทวรูปเทพแห่งน้ำในศาสนาต่างๆ

ศาสนาฮินดู แก้

พระรูป พระนาม สถานที่รักษา
พระแม่คงคา แม่น้ำคงคา
สระคงคา
สระยโศธรตฏากะ
สระคงคาตีรถา
สระตัมมัน มัมบู (Pura Taman Mumbul Sangeh)
คังโคตรี
ตรีเวณี
พระแม่ยมนา แม่น้ำยมุนา
สระยมนา
ยมุโนตรี
ตรีเวณี
พระแม่สุรัสวดี แม่น้ำ
สระศักดิ์สิทธิ์ทั้งสี่
แม่น้ำสรัสวดี
ตรีเวณี
พระวรุณ แม่น้ำ
ฝน
มหาสมุทร
พระแม่ทัปตี แม่น้ำทัปตี
พระแม่กาเวรี แม่น้ำกาเวรี
พระแม่นารัมทา แม่น้ำนารัมทา

ศาสนาฮินดูแบบไทย แก้

พระรูป พระนาม สถานที่รักษา
พระมณีเมขลา แม่น้ำ
ฝน
มหาสมุทร
มหาสมุทร
เกาะมณีปัลลาวัม
ศรีนิคามา
พระพุทธบาทสี่รอย.
พระแม่คงคา แม่น้ำคงคา
สระคงคา
สระยโศธรตฏากะ
สระคงคาตีรถา
สระตัมมัน มัมบู
คังโคตรี
ตรีเวณี
พระแม่ยมนา แม่น้ำยมุนา
สระยมนา
ยมุโนตรี
ตรีเวณี
พระแม่สุรัสวดี แม่น้ำ
สระศักดิ์สิทธิ์ทั้งสี่
แม่น้ำสรัสวดี
ตรีเวณี
พระวรุณ แม่น้ำ
ฝน
มหาสมุทร

ศาสนาฮินดูแบบบาหลี แก้

พระรูป พระนาม สถานที่รักษา
พระแม่คงคา แม่น้ำคงคา
สระคงคา
สระยโศธรตฏากะ
สระคงคาตีรถา
สระตัมมัน มัมบู
คังโคตรี
ตรีเวณี
พระแม่ดานู ทะเลสาบบราตัน
ปูราอูลุนดานูบราตัน
เทวี รตันกินดู แม่น้ำ
ฝน
มหาสมุทร

ลัทธิเต๋าและลัทธิขงจื๊อ-ศาสนาชาวบ้านจีน แก้

พระรูป พระนาม สถานที่รักษา
จุ้ยกัวไต่เต่(ซำกัวไต่เต่) แม่น้ำ
ฝน
มหาสมุทร
เจ้าแม่ทับทิม(เจ้าแม่ท้ายน้ำ) แม่น้ำ
ฝน
มหาสมุทร
เจ้าแม่ทับทิม(เจ้าแม่สวรรค์) แม่น้ำ
ฝน
มหาสมุทร
พญามังกร แม่น้ำ
ฝน
มหาสมุทร
เจ้าแม่มังกร แม่น้ำ
ฝน
มหาสมุทร
เจ้าพระคงคา แม่น้ำ
ฝน
มหาสมุทร
เจ้าพ่อคงคา แม่น้ำ
ฝน
มหาสมุทร
เจ้าแม่คงคา แม่น้ำ
ฝน
มหาสมุทร
เจ้าคงคา แม่น้ำ
ฝน
มหาสมุทร
ท่ามกงเยี่ย แม่น้ำ
ฝน
มหาสมุทร
เจ้าแม่เซียง แม่น้ำ
ฝน
มหาสมุทร

ความเชื่อพื้นเมืองของไทย แก้

พระรูป พระนาม สถานที่รักษา
พระมณีเมขลา แม่น้ำ
ฝน
มหาสมุทร
มหาสมุทร
เกาะมณีปัลลาวัม
ศรีนิคามา
พระพุทธบาทสี่รอย.
พระภูมิทาษธารา แม่น้ำ
คลอง
หนองห้วย คู บึง.[1][2]
พระนางรินระรื่น แม่น้ำ
คลอง
หนองห้วย คู บึง.

ความเชื่อพื้นเมืองพม่า แก้

พระรูป พระนาม สถานที่รักษา
เทวรูปนัตอูชินยี ณ วัดเจดีย์เยเลพญา (วัดเจดีย์กลางน้ำ) นครสิเรียม เขตย่างกุ้ง ประเทศพม่า ตั้งอยู่ปากแม่น้ำอิรวดี. นัตอูชินยี แม่น้ำ
คลอง
หนองห้วย คู บึง.[3][4]

ศาสนากรีก-โรมัน แก้

ศาสนาอียิปต์โบราณ แก้

อ้างอิง แก้

  1. https://www.thainewsonline.co/lifestyle/829130
  2. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-05-26. สืบค้นเมื่อ 2022-03-26.
  3. "Back ground (history of NAT spirit worship)". S.S.T (Myanmar) Co. Ltd. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ May 11, 2009.
  4. https://www.matichonweekly.com/column/article_238566