แม่น้ำตาปตี

(เปลี่ยนทางจาก แม่น้ำทัปตี)

แม่น้ำตาปตี (ฮินดี: ताप्ती; มราฐี: तापी, คุชราต: તાપ્તી) หรือชื่อดั้งเดิม แม่น้ำตาปี (สันสกฤต: तापी) เป็นแม่น้ำที่อยู่ทางตอนกลางของประเทศอินเดีย เป็นหนึ่งในแม่น้ำสายสำคัญของประเทศอินเดีย มีความยาวประมาณ 724 กิโลเมตร มีต้นกำเนิดจากหุบเขาทางตอนใต้ของรัฐมัธยประเทศ ไหลไปทางตะวันตกและไหลลงทะเลอาหรับ ใกล้เมืองสุรัตในรัฐคุชราต

อ้างอิงแก้ไข