อ่าวขัมภัต (อังกฤษ: Gulf of Khambhat) หรือ อ่าวแคมเบย์ (อังกฤษ: Gulf of Cambay) เป็นอ่าวในทะเลอาหรับ ทางชายฝั่งทิศตะวันตกของประเทศอินเดีย ในรัฐคุชราต ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของคาบสมุทรกาเฐียวาร มีแม่น้ำนาร์มทาและแม่น้ำทัปตีไหลลงที่อ่าวนี้ เป็นอ่าวที่ตื้นเขินจากการทับถมของตะกอนอย่างต่อเนื่อง

ภาพอ่าวขัมภัต จากอวกาศ