รัฐมัธยประเทศ
Madhya Pradesh
मध्य प्रदेश
แผนที่แสดงที่ตั้งรัฐมัธยประเทศ
แผนที่แสดงที่ตั้งรัฐมัธยประเทศ
ข้อมูลพื้นฐาน
เมืองเอก โภปาล
เมืองใหญ่ที่สุด อินโดร์
เขตปกครอง 48
ภาษาประจำรัฐ ภาษาฮินดี
วันก่อตั้ง 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2499
ราชยปาล บัลรัม จักฮาร์
มุขยมนตรี ศิวราช สิงห์ เชาฮัน
ISO IN-MP
ข้อมูลสถิติ
พื้นที่ 308,144 ตร.กม.
ร้อยละพื้นน้ำ
ประชากร 60,385,118 คน (อันดับ 7)
ความหนาแน่น 196 คน/ตร.กม.
เว็บไซต์ รัฐมัธยประเทศ

รัฐมัธยประเทศ คือหนึ่งในรัฐของประเทศอินเดีย ไม่มีเขตติดต่อกับทะเลเนื่องจากตั้งอยู่ตรงกลางประเทศ รัฐมัธยประเทศได้เป็นรัฐที่ใหญ่ที่สุดของอินเดียจนถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543 เมื่อรัฐฉัตติสครห์ได้แยกออกมา