วัดพระพุทธบาทสี่รอย

วัดในจังหวัดเชียงใหม่
(เปลี่ยนทางจาก พระพุทธบาทสี่รอย)

วัดพระพุทธบาทสี่รอย เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทของสมเด็จพระสัมมาสัมพระพุทธเจ้าถึง 4 พระองค์ กล่าวกันว่าเป็นรอยพระพุทธบาทที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย[1]

วัดพระพุทธบาทสี่รอย
แผนที่
ที่ตั้งตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

ตามตำนานเล่าว่า เมื่อครั้งสมัยพุทธกาล องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโปรดเวไนยสัตว์มายังปัจจันตประเทศหรือประเทศไทยปัจจุบัน พระองค์เสด็จมาพร้อมพุทธสาวก 500 องค์ ได้แวะฉันจังหันอยู่บนเขาเวภารบรรพตแห่งนี้ ได้สมาบัติว่าบนเทือกเขาแห่งนี้ได้มีรอย พระพุทธบาทของพระพุทธเจ้ามาประทับอยู่บนก้อนหินใหญ่ คือ พระพุทธเจ้าที่มาตรัสรู้ภัทรกัลป์นี้แล้ว เป็นพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าทั้ง 3 พระองค์ คือ พระพุทธเจ้ากกุสันธะ พระพุทธเจ้าโกนาคมนะ และพระพุทธเจ้ากัสสปะ จึงได้ประทับรอยพระบาทอีกรอยไว้ที่นี้ โดยรอบพระพุทธบาทประกอบด้วย รอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้ากกุสันธะ รอยแรกเป็นรอยใหญ่ยาว 12 ศอก รอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าโกนาคมนะ เป็นรอยที่ 2 ยาว 9 ศอก รอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้ากัสสปะเป็นรอยที่ 3 ยาว 7 ศอก รอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าโคตะมะ (ศาสนาปัจจุบัน) เป็นรอยที่ 4 รอยเล็กที่สุด ยาว 4 ศอก

ครั้นถึงสมัยพระยาธรรมช้างเผือก ผู้ครองนครเชียงใหม่ พร้อมด้วยบริวาร 500 คน ได้ขึ้นมากราบสักการะบูชาพระพุทธบาทสี่รอย และได้สร้างวิหารครอบพระพุทธบาทสี่รอยไว้ชั่วคราว พระยาธรรมช้างเผือกได้สร้างแท่นยืนคล้ายนั่งร้านรอบ ๆ ก้อนหินที่มีพระพุทธบาทสี่รอยและได้สร้างหลังคาชั่วคราวมุงไว้ ต่อมาเจ้าดารารัศมี พระราชชายาได้สร้างวิหารเป็นการกราบบูชารอยพระพุทธบาทไว้หนึ่งหลัง หลังเล็กปัจจุบันได้บูรณะปฏิสังขรณ์แล้วทั้งหลัง จน พ.ศ. 2472 ครูบาศรีวิชัย ได้รื้อพระวิหารที่เจ้าพระยาธรรมช้างเผือกสร้างไว้ชั่วคราว และได้สรางพระวิหารครอบรอยพระพุทธบาทไว้ใหม่และได้ฉาบปูนครอบรอยพระพุทธบาทสี่รอย

วัดพระพุทธบาทสี่รอยตั้งอยู่บนระดับความสูงประมาณ 1,200 เมตร เป็นภูเขาลาดชัน บางแห่งมีโค้ง และสูงในระดับ 45 องศา วัดมีอุโบสถทรงจัตุรมุข เจ้าอาวาสได้รับแรงบันดาลใจจากนิมิตที่พญานาคได้มาบอกกล่าวให้สร้าง[2]

อ้างอิง แก้

  1. "วัดพระพุทธบาทสี่รอย". สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2021-08-19. สืบค้นเมื่อ 2021-08-19.
  2. "เชียงใหม่นิวส์พาเที่ยว "วัดพระพุทธบาทสี่รอย"". เชียงใหม่นิวส์.