ครูบาศรีวิชัย หรือ พระสีวิไชย เป็นพระเถระชาวจังหวัดลำพูน ผู้มีบทบาทสำคัญในการสร้างและบูรณะพุทธศาสนสถานหลายแห่งทั่วภาคเหนือของประเทศไทย จนได้รับการขนานนามว่า ตนบุญแห่งล้านนา[3]

ครูบาเจ้าศรีวิชัย

(อินท์เฟือน สีวิเชยฺย[1])
ส่วนบุคคล
เกิด11 มิถุนายน พ.ศ. 2421 (60 ปี)
มรณภาพ21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2482[2]
ตำแหน่งชั้นสูง
ที่อยู่วัดบ้านปาง จังหวัดลำพูน
อุปสมบทพ.ศ. 2442
พรรษา39
ตำแหน่งเจ้าอาวาส

ประวัติ

แก้

ชาติกำเนิด

แก้

ครูบาศรีวิชัยเกิดเมื่อวันอังคารที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2421 ปีขาล เวลาพลบค่ำ ขณะนั้นมีพายุฟ้าร้องรุนแรง จึงตั้งชื่อว่า อินตาเฟือน หรือ อ้ายฟ้าร้อง[4] บิดาชื่อควาย ส่วนมารดาชื่ออุสา นายควายบิดาเป็นบุตรของนายอ้าย กับนางน้อยธิดาของหมื่นผาบ (มาต่า) หมอคล้องช้างชาวกะเหรี่ยงแดงจากเมืองกันตรวดีที่เจ้าดาราดิเรกรัตนไพโรจน์ชวนมาอยู่ลำพูนด้วยกัน ส่วนนางอุสามารดาของท่าน บางแห่งว่าเป็นชาวเมืองเชียงใหม่ บ้างว่าเป็นธิดาหนานไจยา ชาวเมืองลี้ เพ็ญสุภา สุขคตะสรุปว่าครูบาศรีวิชัยมีเชื้อสายกะเหรี่ยงแดงจากฝั่งบิดา และอาจมีเชื้อสายกะเหรี่ยงขาวและยองจากฝั่งมารดา[5]

เมื่ออายุได้ 18 ปี ท่านคิดว่าชาตินี้เกิดมายากจนเพราะในอดีตไม่ได้ทำบุญไว้เพียงพอ จึงควรออกบวชรักษาศีลปฏิบัติธรรมไว้เพื่อประโยชน์สุขในภายหน้า และจะได้ตอบแทนพระคุณมารดาบิดาทางหนึ่งด้วย ท่านจึงลาบิดามารดาไปอยู่วัดบ้านปาง ศึกษาเล่าเรียนและบวชเป็นสามเณรกับพระอาจารย์ขัติยะ (หรือครูบาแข้งแขะ เพราะท่านเดินขากะเผลก) จนอายุได้ 21 ปี จึงได้อุปสมบทในอุโบสถวัดบ้านโฮ่งหลวง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน โดยมีครูบาสมณะ วัดบ้านโฮ่งหลวง เป็นพระอุปัชฌาย์[4] ได้รับฉายาในการอุปสมบทว่า "สีวิเชยฺย"[1] มีนามบัญญัติว่า พระศรีวิชัย

 
หุ่นขี้ผึ้งครูบาศรีวิชัย จัดแสดง ณ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย จังหวัดนครปฐม

ศาสนกิจ

แก้

อธิกรณ์

แก้

ชื่อเสียงของครูบาเจ้าศรีวิชัยทำให้พระสังฆาธิการในจังหวัดลำพูนบางรูปนำโดยเจ้าคณะจังหวัดลำพูนตั้งอธิกรณ์กล่าวหาว่าท่าน 8 ข้อ เช่น ทำตัวเป็น “ผีบุญ” อวดอิทธิฤทธิ์ ซ่องสุมกำลังผู้คน คิดขบถต่อบ้านเมือง และนำท่านไปจำไว้ที่ลำพูนและวัดศรีดอนไชย เชียงใหม่ จากนั้นจึงได้ส่งตัวท่านไปไต่สวนที่กรุงเทพฯ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส จึงทรงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเรื่องพระศรีวิชัย ประกอบด้วย พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นชินวรสิริวัฒน์ พระญาณวราภรณ์ (หม่อมราชวงศ์ชื่น สุจิตฺโต) และพระธรรมไตรโลกาจารย์ (เจริญ ญาณวโร) ได้ถวายรายงานมีความเห็นว่า ข้อ 1-5 ซึ่งเกี่ยวกับการไม่ให้ความร่วมมือกับฝ่ายปกครอง พระศรีวิชัยรับสารภาพและได้รับโทษแล้ว ข้อที่เหลือซึ่งเกี่ยวกับการอ้างคุณวิเศษ พระศรีวิชัยไม่มีความผิด เพราะประชาชนเล่าลือไปเอง และเจ้าคณะลงโทษเกินไป ควรปล่อยพระศรีวิชัยกลับภูมิลำเนา สมเด็จกรมพระยาวชิรญาณโรรสทรงเห็นชอบ[6]

มรณภาพ

แก้

ครูบาเจ้าศรีวิชัยมรณภาพเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์[2] พ.ศ. 2481 (เมื่อก่อนนับศักราชใหม่ในวันสงกรานต์ ถ้าเทียบปัจจุบันจะเป็นต้นปี พ.ศ. 2482) ที่วัดบ้านปาง อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน สิริอายุได้ 60 ปี ตั้งศพไว้ที่วัดบ้านปาง เป็นเวลา 1 ปี จึงได้เคลื่อนศพมาตั้งไว้ ณ วัดจามเทวี อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน จนกระทั่งวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2489 จึงได้รับพระราชทานเพลิงศพ โดยมีประชาชนมาร่วมในพิธีพระราชทานเพลิงศพจำนวนมาก และประชาชนเหล่านั้นได้เข้าแย่งชิงอัฐิธาตุของครูบาศรีวิชัย ตั้งแต่ไฟยังไม่มอดสนิท แม้แต่แผ่นดินตรงที่ถวายพระเพลิง ก็ยังมีผู้ขุดเอาไปสักการบูชา อัฐิธาตุของท่านที่เจ้าหน้าที่สามารถรวบรวมได้ได้ถูกแบ่งออกเป็น 7 ส่วน แบ่งไปบรรจุตามสถานที่ต่าง ๆ ทั่วแผ่นดินล้านนาดังนี้

รายนามปูชนียสถานที่ครูบาศรีวิชัยได้สร้างและบูรณะ

แก้

รายนามปูชนียสถานที่ครูบาศรีวิชัยได้สร้างและบูรณะ (เชื่อว่ายังมีตกสำรวจอีก)

จังหวัดลำพูน
 • วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร ต.ในเมือง อ.เมืองลำพูน
 • วัดอัฏฐารส (ปัจจุบันคือคณะอัฏฐารส วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร) ต.ในเมือง อ.เมืองลำพูน
 • วัดเชียงยัน (ปัจจุบันคือคณะเชียงยัน วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร) ต.ในเมือง อ.เมืองลำพูน
 • วัดรมณียาราม (วัดกู่ละมัก,วัดอารามมนียะ) ต.ต้นธง อ.เมืองลำพูน
 • วัดพระธาตุดวงเดียว (วัดเจดีย์ในเวียง) ต.ลี้ อ.ลี้
 • วัดดอยก้อม ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง
 • วัดจามเทวี ต.ในเมือง อ.เมืองลำพูน
 • วัดชัยมงคล ต.ในเมือง อ.เมืองลำพูน
 • วัดดอยติ ต.ป่าสัก อ.เมืองลำพูน
 • วัดพระพุทธบาทตากผ้า ต.มะกอก อ.ป่าซาง
 • วัดพระนอนม่อนช้าง ต.มะกอก อ.ป่าซาง
 • วัดบ้านปาง (วัดศรีดอนไชยทรายมูลบุญเรือง,วัดจอมสะหรีทรายมูลบุญเรือง) ต.ศรีวิชัย อ.ลี้
 • วัดพระธาตุจอมสวรรค์ (ร้าง อยู่ในความดูแลของวัดปางส้าน) ต.ดงดำ อ.ลี้
 • วัดพระธาตุห้าดวง (วัดพระธาตุดอยแม่ลี้,วัดดอยเวียง) ต.ลี้ อ.ลี้
 • วัดแม่ตืน ต.แม่ตืน อ.ลี้
 • วัดป่าพลู (วัดบ้านป่าพลู) ต.ป่าพลู อ.บ้านโฮ่ง
 • วัดวังหลวง (วัดบ้านวังหลวง) ต.ป่าพลู อ.บ้านโฮ่ง
 • วัดห้วยกาน ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง
 • วัดหัวขัว (ร้าง) ต.ทุ่งหัวช้าง อ.ทุ่งหัวช้าง
 • วัดพระธาตุดอยห้างบาตร (วัดดอยห้าง) ต.ห้วยยาบ อ.บ้านธิ
 • วัดต้นโชค ต.เหมืองจี้ อ.เมืองลำพูน
 • วัดสุพรรณรังษี (วัดมัณฑะเล) ต.ในเมือง อ.เมืองลำพูน
 • วัดช้างสี ต.ในเมือง อ.เมืองลำพูน
 • วัดทาดอยคำ ต.ทากาศเหนือ อ.แม่ทา
 • วัดทาดอยครั่ง ต.ทาขุมเงิน อ.แม่ทา
 • วัดทาดอยแช่ ต.ทากาศ อ.แม่ทา
 • วัดแม่เทย ต.แม่ตืน อ.ลี้
 • วัดแม่ป้อก ต.ศรีวิชัย อ.ลี้
 • วัดบ้านโฮ่งหลวง ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง
 • วัดพระพุทธบาทสามยอด (วัดดอยพระธาตุยอดทาน) ต.ป่าพลู อ.บ้านโฮ่ง
 • วัดทุ่งหัวช้าง ต.ทุ่งหัวช้าง อ.ทุ่งหัวช้าง
 • วัดดอนแก้ว ต.บ้านปวง อ.ทุ่งหัวช้าง
 • วัดหนองป่าตึง ต.ทุ่งหัวช้าง อ.ทุ่งหัวช้าง
 • วัดประตูป่า ต.ประตูป่า อ.เมืองลำพูน (ครูบาศรีวิชัยร่วมบริจาคเงินบูรณะ)
 • วัดพระยืน ต.เวียงยอง อ.เมืองลำพูน (มีศิลปกรรมเหมือนวัดของครูบาศรีวิชัย)
 • วัดต้นผึ้ง ต.เหมืองง่า อ.เมืองลำพูน (มีศิลปกรรมเหมือนวัดของครูบาศรีวิชัย)
 • วัดหนองสร้อย ต.มะกอก อ.ป่าซาง (มีศิลปกรรมเหมือนวัดของครูบาศรีวิชัย)
 • วัดฉางข้าวน้อยเหนือ ต.ป่าซาง อ.ป่าซาง (มีศิลปกรรมเหมือนวัดของครูบาศรีวิชัย)
 • วัดกู่ขาว ต.ป่าพลู อ.บ้านโฮ่ง (มีศิลปกรรมเหมือนวัดของครูบาศรีวิชัย)
 • วัดศรีบุญเรือง ต.ในเมือง อ.เมืองลำพูน (มีศิลปกรรมเหมือนวัดของครูบาศรีวิชัย)
 • สะพานศรีวิชัยอนุสรณ์
จังหวัดเชียงใหม่
 • วัดกู่เต้า (วัดเวฬุวนาราม) ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่
 • วัดเชียงมั่น (วัดเชียงหมั้น) ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่
 • วัดดับภัย ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่
 • วัดศรีโสดา (วัดโสดาบัน) ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่
 • วัดผาลาด (วัดสกทาคามี) ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่
 • พุทธอุทยานอนาคามี (วัดอนาคามี) ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่
 • วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร (วัดอรหันตา) ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่
 • วัดสวนดอก พระอารามหลวง (วัดบุปผาราม) ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่
 • วัดเก้าตื้อ (ปัจจุบันคือพระอุโบสถพระเจ้าเก้าตื้อ วัดสวนดอก พระอารามหลวง) ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่
 • วัดถ้ำเชียงดาว ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว
 • วัดปางมะโอ ต.แม่นะ อ.เชียงดาว
 • วัดดอนเจียง (วัดดอนเชียง) ต.สบเปิง อ.แม่แตง
 • วัดทุ่งตูม (วัดพระธาตุทุ่งตูม) ต.มะขุนหวาน อ.สันป่าตอง
 • วัดพระบาทยั้งหวีด ต.มะขุนหวาน อ.สันป่าตอง
 • วัดข้าวแท่นน้อย (วัดเข้าแต่น) ต.สันทรายหลวง อ.สันทราย
 • วัดเวียงด้ง ต.น้ำแพร่ อ.หางดง
 • วัดพระพุทธบาทแก้วข้าว (วัดพระบาทแก้วเข้า) ต.ฮอด อ.ฮอด
 • วัดพระธาตุจอมคีรี ต.แม่ทะลบ อ.ไชยปราการ
 • วัดจันทร์ (วัดบ้านจันทร์,วัดเมืองจัน,วัดโฆ่ข่อทิ) ต.บ้านจันทร์ อ.กัลยาวิวัฒนา
 • วัดเกตการาม ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่
 • วัดต้นปิน (วัดดอนปิน) ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่
 • วัดปราสาท ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่
 • วัดป่าแดงมหาวิหาร (วัดมหารัตตวนาราม) ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่
 • วัดพระธาตุดอยคำ ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่
 • วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ต.พระสิงห์ อ.เมืองเชียงใหม่
 • วัดพระบาทห้วยอี่ลิง (ร้าง อยู่ในความดูแลของวัดพุทธนิมิตร) ต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง
 • วัดพันหลัง ต.สำราญราษฎร์ อ.ดอยสะเก็ต
 • วัดพระธาตุดอยสะเก็ต ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ต
 • วัดพระนอนหนองผึ้ง ต.หนองผึ้ง อ.สารภี
 • วัดป่าจี้ (โพธาราม) ต.อินทขิล อ.แม่แตง
 • วัดพระธาตุดอยจอมแจ้ง ต.ขี้เหล็ก อ.แม่แตง
 • วัดร่ำเปิง ต.ขี้เหล็ก อ.แม่แตง
 • วัดสบเปิง ต.สบเปิง อ.แม่แตง
 • วัดพระนอนขอนม่วง ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม
 • วัดพระพุทธบาทสี่รอย ต.สะลวง อ.แม่ริม
 • วัดบ่อแก้ววนาราม (วัดยาง) ต.บ่อแก้ว อ.สะเมิง
 • วัดพระธาตุม่อนเปี๊ยะ (ร้าง) ต.แม่สาบ อ.สะเมิง
 • วัดยั้งเมิน ต.ยั้งเมิน อ.สะเมิง
 • วัดพระธาตุสบฝาง ต.แม่นาวาง อ.แม่อาย
 • วัดพระธาตุกลางใจเมือง (วัดศรีค้ำ) ต.สันทราย อ.พร้าว
 • วัดมะขามหลวง (วัดป่าขามหลวง) ต.มะขามหลวง อ.สันป่าตอง
 • วัดพระนอนแม่ปูคา (วัดพระป้าน) ต.ต้นเปา อ.สันกำแพง
 • วัดพระบรมธาตุดอยเกิ้ง ต.ท่าเดื่อ อ.ดอยเต่า
 • วัดพระพุทธบาทตะเมาะ ต.โปงทุ่ง อ.ดอยเต่า
 • วัดพระธาตุศรีสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (วัดดอยธาตุ,วัดพระธาตุแม่เตียน) (ร้าง) ต.แม่วิน อ.แม่วาง
 • วัดพระธาตุดอยผาตั้ง ต.ออนกลาง อ.แม่ออน
 • วัดสบสอย (วัดแม่สอย) ต.แม่สอย อ.จอมทอง
 • วัดพระธาตุดอยกู่ครูบาศรีวิชัย (วัดดอยกู่) ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ต
 • วัดพระธาตุศรีวิชัย (วัดพระธาตุจอมงืด) ต.แม่แตง อ.แม่แตง
 • วัดแม่ขะจาน ต.ขี้เหล็ก อ.แม่แตง
 • วัดพระบรมธาตุดอยผาส้ม ต.แม่สาบ อ.สะเมิง
 • วัดท่าตอน (วัดพระธาตุจอมคีรีศรีปิงขอกท่าตอนชัย) ต.ท่าตอน อ.แม่อาย
 • วัดพระธาตุดอยจอมหิน ต.ป่าตุ้ม อ.พร้าว
 • วัดพระธาตุม่วงเนิ้ง ต.โหล่งขอด อ.พร้าว
 • วัดบ่อสร้าง ต.ต้นเปา อ.ดอยสะเก็ต
 • วัดทองศิริ (วัดอม่ขนิลเหนือ) ต.บ้านปง อ.หางดง
 • วัดพระธาตุเจดีย์น้อย ต.ฮอด อ.ฮอด
 • วัดหลวงขุนวิน ต.แม่วิน อ.แม่วาง
 • วัดถ้ำเมืองออน ต.บ้านสหกรณ์ อ.แม่ออน
 • วัดดอกเอื้อง ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ (ครูบาศรีวิชัยให้คำแนะนำเรื่องการสร้างหลังคาวิหารกับครูบาอินต๊ะ)
 • วัดดอกคำ ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่
 • วัดเชียงยืน (วัดฑีฆาชีววัสสาราม) ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่
 • วัดล่ามช้าง ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่
 • วัดสะลวงใน (วัดสิทธิทรงธรรม) ต.สะลวง อ.แม่ริม
 • วัดหนองก๋าย ต.สันป่ายาง อ.แม่แตง (ครูบาศรีวิชัยใช้เป็นจุดรวมพลเพื่อไปบูรณะวัดพระพุทธบาทสี่รอย)
 • วัดแม่อีด ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว (ครูบาศรีวิชัยใช้เป็นจุดรวมพลเพื่อไปบูรณะวัดถ้ำเชียงดาว)
 • วัดพระเจ้าโท้ ต.ฮอด อ.ฮอด
 • วัดดอยแก้ว ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ (ครูบาศรีวิชัยมักแวะปฏิบัติธรรมก่อนไปวัดพระธาตุดอยคำ)
 • วัดดอยเปา ต.หนองควาย อ.หางดง (ครูบาศรีวิชัยมักแวะปฏิบัติธรรมก่อนไปวัดพระธาตุดอยคำ)
 • วัดพระธาตุดอยถ้ำ ต.น้ำแพร่ อ.หางดง (ครูบาศรีวิชัยมักแวะปฏิบัติธรรมก่อนไปวัดพระธาตุดอยคำ)
 • วัดถ้ำตับเตา ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ (มีศิลปกรรมเหมือนวัดของครูบาศรีวิชัย)
 • วัดพระธาตุดอยน้อย (วัดจุลคีรี) ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ (มีศิลปกรรมเหมือนวัดของครูบาศรีวิชัย)
 • วัดพระธาตุศรีจอมทอง ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง (มีศิลปกรรมเหมือนวัดของครูบาศรีวิชัย)
 • วัดจอมคีรี ต.แม่นะ อ.เชียงดาว (มีศิลปกรรมเหมือนวัดของครูบาศรีวิชัย)
 • วัดศรีบุญเรือง ต.แม่ทา อ.แม่ออน (มีศิลปกรรมเหมือนวัดของครูบาศรีวิชัย)
 • วัดฟ่อนสร้อย ต.พระสิงห์ อ.เมืองเชียงใหม่ (มีศิลปกรรมเหมือนวัดของครูบาศรีวิชัย)
 • วัดแสนฝาง ต.ช้างม่อย อ.เมืองเชียงใหม่ (มีศิลปกรรมเหมือนวัดของครูบาศรีวิชัย)
 • วัดอุปคุต ต.ช้างม่อย อ.เมืองเชียงใหม่ (ครูบาศรีวิชัยร่วมบริจาคเงินบูรณะ)
 • วัดข้าวแท่นหลวง ต.สันทรายหลวง อ.สันทราย (มีศิลปกรรมเหมือนวัดของครูบาศรีวิชัย)
 • วัดศรีรัตนาวาฏคีรี (วัดห้วยพระเจ้า,วัดเหมืองบน,วัดเหมืองแร่) ต.บ่อแก้ว อ.สะเมิง (ครูบาศรีวิชัยไปสร้างจริง แต่ปัจจุบันไม่เหลือสภาพ)
 • วัดพระธาตุศรีจอมแจ้ง (วัดขะแมดเก่า) ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง
 • วัดศรีเกิด (วัดหนองยางหมื่น) ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง
 • วัดพระเจ้าเม็งราย (วัดกาละก้อด) ต.พระสิงห์ อ.เมืองเชียงใหม่[7]
 • วัดสันทรายหลวง ต.สันทรายหลวง อ.สันทราย[7]
 • วัดสันหลวง ต.สันนาเม็ง อ.สันทราย[7]
 • ถนนศรีวิชัย (ถนนดอยสุเทพ)
จังหวัดลำปาง
 • วัดบ้านร้อง (วัดสันต้นธง) ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง
 • วัดพระธาตุดอยน้อย (วัดดอยน้อย,วัดม่อนดอกด้าย) ต.ท่าผา อ.เกาะคา
 • วัดทุ่งงามหลวง (วัดทุ่งงำแพะ) ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม
 • วัดดอยป่าตาล (วัดพระธาตุม่อนงัวนอน) ต.เถินบุรี อ.เถิน
 • วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม ต.เวียงเหนือ อ.เมืองลำปาง
 • วัดพระธาตุเสด็จ ต.บ้านเสด็จ อ.เมืองลำปาง
 • วัดพระบาท ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง
 • วัดทุ่งม่านใต้-บ่อหิน (วัดทุ่งม่าน) ต.บ้านเป้า อ.เมืองลำปาง
 • วัดนาก่วมใต้ ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง
 • วัดแม่กืย ต.ปงแสนทอง อ.เมืองลำปาง
 • วัดพระธาตุจอมปิง (วัดจอมพิงค์ชัยมงคล) ต.นาแก้ว อ.เกาะคา
 • วัดนาเอี้ยง ต.เสริมกลาง อ.เสริมงาม
 • วัดผาลาด ต.เสริมกลาง อ.เสริมงาม
 • วัดบ้านโป่ง (วัดพระธาตุศรีโป่งแก้ว) ต.บ้านโป่ง อ.งาว
 • วัดกู่เต้าวนาราม (วัดอยู่เท่า) ต.วิเชตนคร อ.แจ้ห่ม
 • วัดดงนั่งคีรีชัย (วัดพระธาตุดงนั่ง) ต.วิเชตนคร อ.แจ้ห่ม
 • วัดผ้าขาว (วัดผ้าขาวหัวกาด) ต.วิเชตนคร อ.แจ้ห่ม
 • วัดผาแดงหลวง (วัดป่าแดง,วัดมหาธาตุแจ้ห่ม) ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม
 • วัดอักโขชัยคีรี ต.วิเชตนคร อ.แจ้ห่ม
 • วัดทุ่งตึง (วัดพระธาตุเขาสร้อย) ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม
 • วัดพระธาตุผาขว้าง (ร้าง อยู่ในความดูแลของวัดห้วยแหนหรือวัดบ้านใหม่สามัคคี) ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม
 • วัดพระธาตุห้วยตอง (วัดต้นทอง) (ร้าง) ต.วิเชตนคร อ.แจ้ห่ม
 • วัดพระธาตุประตูเหล็กพนาราม ต.วิเชตนคร อ.แจ้ห่ม
 • วัดพระธาตุปูคำน้อย (ร้าง) ต.ทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม
 • วัดทุ่งทอง ต.วิเชตนคร อ.แจ้ห่ม
 • วัดพระเกิด (วัดพระธาตุเมืองวัง) ต.ทุ่งฮั้ว อ.วังเหนือ
 • วัดพระธาตุน้อย (วัดแม่เลียบ) (ร้าง) ต.ทุ่งฮั้ว อ.วังเหนือ
 • วัดพระธาตุทองทิพย์ (วัดทองทิพย์) (ร้าง อยู่ในความดูแลของวัดป่าแหน่ง) ต.วังแก้ว อ.วังเหนือ
 • วัดพระธาตุม่อนไก่แจ้ (วัดพระธาตุม่อนไก่แก้ว) (ร้าง) ต.ทุ่งฮั้ว อ.วังเหนือ
 • วัดสองแคว (วัดดอยปินหวาน,วัดเขาแก้ว) ต.เถินบุรี อ.เถิน
 • วัดนาปราบ (วัดสบยอง,วัดพระธาตุจอมยองสบปราบไผ่) ต.นายาง อ.สบปราบ
 • วัดพระธาตุดอยคู่แก้ว (วัดเมืองยาว,วัดพระธาตุดอยกู่ไก่แก้ว,วัดพระธาตุม่อนไก่แก้ว) ต.เมืองยาว อ.ห้างฉัตร
 • วัดพระธาตุม่อนไก่เขี่ย ต.เมืองยาว อ.ห้างฉัตร
 • วัดม่อนพญาไก่แจ้ (วัดม่อนไก่แจ้) (ร้าง อยู่ในความดูแลของวัดป่าปงสนุก) ต.เมืองยาว อ.ห้างฉัตร
 • วัดดอยเต่าคำ ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน
 • วัดสบลี (วัดสบริน,วัดสบลี้) ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน
 • วัดศรีหลวงแจ้ซ้อน ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน
 • วัดพระธาตุจอมก้อย ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน
 • วัดพระธาตุดอยซาง ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน
 • วัดพระธาตุดอยกู่ (วัดแม่กึ้ด) ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม
 • วัดศรีลังกา ต.เสริมกลาง อ.เสริมงาม
 • วัดช่อฟ้า (วัดพระธาตุมหิยังคะ) ต.ทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม
 • วัดพระธาตุมหาปน ต.ทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม
 • วัดพระธาตุสบแสด ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ
 • วัดแม่พริกบน ต.แม่พริก อ.แม่พริก
 • วัดสบเตินใน (วัดสบเตินตะวันตก) ต.แม่ถอด อ.เถิน
 • วัดบ้านขาม (วัดพระธาตุดอยเกิ้ง,วัดพระธาตุญาณคัมภีร์) ต.หัวเมือง อ.เมืองปาน
 • วัดจองคำ ต.บ้านหวด อ.งาว (ครูบาศรีวิชัยร่วมบริจาคเงินบูรณะ) (ยังสับสนว่าควรเป็นวัดจองคำ หรือวัดบ้านหวดเหนือ วัดบ้านหวดใต้)
 • วัดพระเจ้านั่งแท่น (วัดม่วงกล้วย) ต.กล้วยแพะ อ.เมืองลำปาง (ครูบาศรีวิชัยร่วมบริจาคเงินบูรณะ)
 • วัดพระเจดีย์ซาวหลัง ต.ต้นธงชัย อ.เมืองลำปาง (ครูบาศรีวิชัยร่วมบริจาคเงินบูรณะ)
 • วัดอุมลอง (วัดอุ้มล่อง) ต.ล้อมแรด อ.เถิน (ครูบาศรีวิชัยใช้เป็นจุดรวมพลเพื่อไปบูรณะวัดพระธาตุม่อนงัวนอน (วัดดอยป่าตาล) )
 • วัดศรีหลวงแจ้ห่ม ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม (ครูบาศรีวิชัยให้สล่าหนานใจ วรรณจักร ดำเนินการบูรณะแทน)
 • วัดพระธาตุลำปางหลวง ต.ลำปางหลวง อ.เกาะคา (ครูบาศรีวิชัยให้สล่าหนานใจ วรรณจักร ดำเนินการบูรณะแทน)
 • วัดพระธาตุสิงห์เจริญไชย (วัดครกขวาง) ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม (ครูบาศรีวิชัยให้ครูบามหาวรรณและครูบาอภิชัยขาวปี ดำเนินการบูรณะแทน)
 • วัดสันทุ่งแฮ่ม ต.ไหล่หิน อ.เกาะคา (ครูบาศรีวิชัยให้ครูบาอภิชัยขาวปี ดำเนินการบูรณะแทน)
 • วัดพระธาตุคว่ำหม้อ ต.บ้านเสด็จ อ.เมืองลำปาง
 • วัดพระธาตุหนองเส้ง (ร้าง) ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน
 • วัดดอกด้าย (ร้าง) ต.แม่สัน อ.ห้างฉัตร
 • วัดปลายนาหลวง ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน
 • วัดท่าด่าน ต.แม่พริก อ.แม่พริก (ปัจจุบันไม่เหลือสภาพ คนละที่กับสำนักสงฆ์บ้านท่าด่าน)
 • วัดสันหนองบง ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร[7]
 • วัดดอนไฟใต้ (อุโบสถเก่าวัดดอนไฟ) (ร้าง อยู่ในความดูแลของวัดดอนไฟ) ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ[7]
 • วัดกลางดอนไฟ (วิหารเก่าวัดดอนไฟ) (ร้าง อยู่ในความดูแลของวัดดอนไฟ) ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ[7]
จังหวัดเชียงราย
 • วัดป่าพุทธนิมิตร (วัดพระธาตุมหาโคสเถน) ต.เจริญเมือง อ.พาน
 • วัดพระธาตุกู่แก้ว (วัดพระธาตุดอยกิ่วแก้ว ต.แม่อ้อ อ.พาน
 • วัดพระธาตุดอนมูล (ร้าง) ต.สันกลาง อ.พาน
 • วัดพระธาตุวัวทอง (วัดดอยกำพร้า,วัดพระธาตุกำพร้าวัวทอง) ต.ธารทอง อ.พาน
 • วัดป่าพระธาตุหลวง (วัดพระธาตุดอนเต้า) ต.แม่เย็น อ.พาน
 • วัดพระธาตุดงลาน (วัดพระธาตุศรีดงลาน) ต.ทรายขาว อ.พาน
 • วัดรุกขมูล (ปัจจุบันคือเจดีย์องค์ด้านล่างสุด วัดพระธาตุสามดวง) ต.ป่าหุ่ง อ.พาน
 • วัดป่าซางเรือง (ปัจจุบันคือเจดีย์องค์กลาง วัดพระธาตุสามดวง) ต.ป่าหุ่ง อ.พาน
 • วัดทุตังคะวัด (วัดอนาคา) (ปัจจุบันคือเจดีย์องค์ด้านบนสุด วัดพระธาตุสามดวง) ต.ป่าหุ่ง อ.พาน
 • วัดศรีชุม (วัดบ้านแม่คาวโตน) ต.สันกลาง อ.พาน
 • วัดสันต้นต้อง (วัดพระธาตุศรีดวงแก้ว) ต.ม่วงคำ อ.พาน
 • วัดหนองบัวเงิน (วัดหนองบัวคำ) ต.เมืองพาน อ.พาน
 • วัดพระธาตุดอยงู (วัดพระธาตุผาช้างมูบ,วัดแม่ขาว) ต.เจริญเมือง อ.พาน
 • โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว (โรงเรียนห้วยทรายขาว) ต.ทรายขาว อ.พาน
 • วัดพระธาตุดงสีมา (วัดพระธาตุดงฉิมมา) ต.แม่พริก อ.แม่สรวย
 • วัดพระธาตุจอมหมอกแก้ว (วัดพระธาตุจอมหมอก) ต.จอมหมอก อ.แม่ลาว
 • วัดเจริญเมือง (วัดพระธาตุดอยเต่า) ต.เจริญเมือง อ.พาน
 • วัดทุ่งมะฝาง (วัดป่าผาง) ต.ป่าหุ่ง อ.พาน
 • วัดป่าถ่อนดอนแก้ว ต.ม่วงคำ อ.พาน
 • วัดป่าบงหลวง ต.ป่าหุ่ง อ.พาน
 • วัดป่าสักเหนือ (วัดป่าสักโบสถ์) ต.แม่เย็น อ.พาน
 • วัดปูแกง ต.แม่เย็น อ.พาน
 • วัดพระธาตุจอมแจ้ง (วัดพระธาตุจอมแจ้งสระหนองปลิง) ต.ม่วงคำ อ.พาน
 • วัดพระธาตุจอมแว่ ต.เมืองพาน อ.พาน
 • วัดพระหิน (วัดสันต้นเผิ้ง,วัดพระธาตุขวยปู) ต.ม่วงคำ อ.พาน
 • วัดสันป่ง (วัดมหาวัน) ต.ทานตะวัน อ.พาน
 • วัดพระมหาชินธาตุเจ้าดอยตุง (วัดพระธาตุดอยตุง) ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย
 • วัดเกี๋ยงดอย (วัดเชตวัน,วัดพระธาตุจอมศีล) ต.แม่ลอย อ.เทิง
 • วัดเจดีย์หลวง ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย
 • วัดแม่ต๋ำ (วัดแม่ต๋ำศรีดอนเต้า) ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย
 • วัดปงสนุก ต.แม่พริก อ.แม่สรวย
 • วัดขุนลาว ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า
 • วัดป่างิ้ว (วัดป่างิ้วงาม) ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า
 • วัดป่าม่วง (วัดป่าเป้าเชียงมั่น) ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า
 • วัดพระธาตุแม่เจดีย์ ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า
 • วัดแม่ขะจาน ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า
 • วัดแม่ห่าง (วัดดอนแก้ว) ต.เวียงกาหลง อ.เวียงป่าเป้า
 • วัดศรีคำเวียง (วัดศรีก้ำ) ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า
 • วัดศรีสุทธาวาส (วัดหลวงราชคฤห์,วัดกิตติวาส,วัดเจดีย์สุวรรณ) ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า
 • วัดสันกู่ทอง (วัดสันกู่แก้ว) ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า
 • วัดกู่ธาตุดวงเหนือ (ร้าง) ต.เจริญเมือง อ.พาน
 • วัดพระธาตุจอมรุ่ง ต.แม่เย็น อ.พาน
 • วัดสันต้นแหน (วัดป่าติ้ว,วัดม่อนสามเหลียว) ต.แม่เย็น อ.พาน
 • วัดศาลาเชิงดอย ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย
 • วัดพระธาตุปูล้าน ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย
 • วัดพระธาตุจอมคีรี (วัดพระธาตุป่าแดด) ต.ป่าแดด อ.ป่าแดด
 • วัดพระธาตุจอมสวรรค์ (วัดพระธาตุเด่นหล้าจอมสวรรค์,วัดพระธาตุป่าแดง) (ร้าง) ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล
 • วัดยางฮอม (วัดยางหอม) ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล
 • วัดสันกอง ต.แม่เย็น อ.พาน (ครูบาศรีวิชัยแวะผ่าน)
 • วัดพื้นเมือง (วัดป่าเปา) ต.สันกลาง อ.พาน (ครูบาศรีวิชัยแวะผ่าน)
 • วัดสันจำปา (วัดจุมปา) ต.แม่พริก อ.แม่สรวย (ครูบาศรีวิชัยแวะผ่าน)
 • วัดหนองข่วง (วัดศรีบุญเรือง) ต.แม่ลอย อ.เทิง (ครูบาศรีวิชัยเป็นประธานยกฉัตรพระเจดีย์)
 • พระธาตุเวียงหวาย (วัดเวียงหวาย) ต.สันกลาง อ.พาน[7]
 • วัดเกตุแก้ว (วัดบ้านเก่า) ต.เมืองพาน อ.พาน[7]
จังหวัดพะเยา
 • วัดศรีโคมคำ (วัดพระเจ้าตนหลวง,วัดทุ่งเอี้ยง) ต.เวียง อ.เมืองพะเยา
 • วัดพระธาตุจอมทอง ต.เวียง-ต.บ้านต๋อม อ.เมืองพะเยา
 • วัดลี ต.เวียง อ.เมืองพะเยา
 • วัดพระธาตุดอยน้อย ต.จำป่าหวาย อ.เมืองพะเยา
 • วัดโป่งเกลือ ต.แม่ปืม อ.เมืองพะเยา
 • วัดใหม่หลวงดงนคร (วัดบ้านใหม่) ต.บ้านใหม่ อ.เมืองพะเยา
 • วัดพระธาตุจำม่วง ต.บ้านเหล่า อ.แม่ใจ
 • วัดเหล่าธาตุ (วัดหางยอย,วัดนาล้อม) ต.บ้านเหล่า อ.แม่ใจ
 • วัดศรีดอนมูล (วัดเหล่ากลางไชยใต้,วัดเหล่าอ้อย) ต.บ้านเหล่า อ.แม่ใจ
 • วัดปูปอ (วัดพระธาตุปูปอ) ต.ดงเจน อ.ภูกามยาว
 • วัดพระธาตุจอมไคร้ ต.ห้วยลาน อ.ดอกคำใต้
 • วัดพระธาตุแจ้โหว้ (วัดพระธาตุดอยป่าสัก) ต.คือเวียง อ.ดอกคำใต้
 • วัดป่าแฝกเหนือ ต.ป่าแฝก อ.แม่ใจ
 • วัดพระธาตุดวงสุพรรณ (วัดธาตุกุด) (ร้าง อยู่ในความดูแลของวัดป่าแฝกเหนือ) ต.ป่าแฝก อ.แม่ใจ
 • วัดพระธาตุกลางทุ่ง (วัดพระธาตุกู่แก้ว,วัดพระธาตุจอมกู่) (ร้าง อยูในความดูแลของวัดสีมา) ต.แม่ใจ อ.แม่ใจ
 • วัดโพธาราม (วัดแม่ใจศรีถ้อย) ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ
 • วัดศรีดอนตัน (วัดเหล่าหลวง,วัดดอนตัน) ต.บ้านเหล่า อ.แม่ใจ
 • วัดศรีสุพรรณ (วัดแม่ไชยปงสนุก) ต.ศรีสุพรรณ อ.แม่ใจ
 • วัดพระธาตุภูขวาง ต.แม่นาเรือ อ.เมืองพะเยา
 • วัดพระธาตุขิงแกง ต.พระธาตุขิงแกง อ.จุน
 • วัดพระธาตุห้วยไคร้ (วัดพระธาตุม่อนหินขาว) ต.ทุ่งรวงทอง อ.จุน
 • วัดเชียงบาน ต.เชียงบาน อ.เชียงคำ
 • วัดศรีบุญเรือง (วัดบ้านแพด) ต.เชียงบาน อ.เชียงคำ
 • วัดศรีเมืองมูล (วัดพระเจ้ากลองดัง) ต.ป่าซาง อ.ดอกคำใต้
 • วัดพระธาตุภูขวาง (วัดพระธาตุภูขวางหลวง) ต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว
 • วัดม่อนป่าสัก (วัดคราม,วัดสันพระเจ้าคอปุด) ต.ดงเจน อ.ภูกามยาว
จังหวัดแพร่
 • วัดพระธาตุช่อแฮ ต.ช่อแฮ อ.เมืองแพร่
 • วัดพระธาตุปูตั้บ ต.ทุ่งแล้ง อ.ลอง
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 • วัดเมืองแปง (วัดศรีดอนชัย,วัดศรีวิชัย) ต.เมืองแปง อ.ปาย
 • วัดพระธาตุศรีวิชัย (วัดแม่ปิงเก่า) ต.แม่ฮี้ อ.ปาย
 • วัดพระธาตุจอมแจ้ง (วัดท่าแพม) ต.ทุ่งยาว อ.ปาย
 • วัดน้ำฮู ต.เวียงใต้ อ.ปาย
จังหวัดตาก
 • วัดพระบรมธาตุแก่งสร้อย (วัดพระธาตุเกศสร้อย,วัดพระธาตุเกตุสร้อย) ต.บ้านนา อ.สามเงา
จังหวัดสุโขทัย
 • วัดกลางดง ต.กลางดง อ.ทุ่งเสลี่ยม (ครูบาศรีวิชัยให้ครูบาเป็ง ดำเนินการบูรณะแทน)

รายนามกู่และสารูปบรรจุอัฐิครูบาเจ้าศรีวิชัย

แก้

รายนามกู่และสารูปบรรจุอัฐิครูบาเจ้าศรีวิชัย (เชื่อว่ายังมีที่ตกสำรวจอีก)[8]

จังหวัดลำพูน
 • วัดจามเทวี ต.ในเมือง อ.เมืองลำพูน (กู่อัฐิและสารูป)
 • วัดดอยติ ต.ป่าสัก อ.เมืองลำพูน (เก็บในผอบ และสารูป(อนุสาวรีย์ขนาดใหญ่))
 • วัดบ้านปาง ต.ศรีวิชัย อ.ลี้ (มีหลายส่วน ทั้งกู่อัฐิ ผอบ และสารูป)
 • สำนักสงฆ์พระธาตุโมลีศรีวิชัย ต.นาทราย อ.ลี้ (กู่อัฐิ)
 • สำนักสงฆ์พระเจดีย์ศรีวิชัยจอมคีรี ต.ดงดำ อ.ลี้ (กู่อัฐิ)
 • วัดบ้านโฮ่งหลวง ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง (กู่อัฐิ)
 • วัดห้วยกาน ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง (สารูป)
 • ดอยง้ม (ดอยงุ้ม,ดอยโง้ม) ต.ห้วยยาบ อ.บ้านธิ (กู่อัฐิ)
 • วัดดอนตอง ต.แม่แรง อ.ป่าซาง (กู่อัฐิ)
จังหวัดเชียงใหม่
 • วัดสวนดอก พระอารามหลวง ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ (กู่อัฐิและสารูป)
 • วัดหมื่นสาร ต.หายยา อ.เมืองเชียงใหม่ (กู่อัฐิ)
 • วัดเชียงมั่น ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ (สารูป)
 • วัดหนองป่าครั่ง ต.หนองป่าครั่ง อ.เมืองเชียงใหม่ (กู่อัฐิ)
 • วัดศรีดอนไชย ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ (สารูป)
 • วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ (สารูป)
 • แท่งเสาอโศกจำลอง ใกล้กับอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่
 • วัดท่าจำปี ต.ทุ่งสะโตก อ.สันป่าตอง (กู่อัฐิ)
 • วัดพระบาทยั้งหวีด ต.มะขุนหวาน อ.สันป่าตอง (สารูป)
 • วัดป่าแงะวาลุการาม ต.ตลาดขวัญ อ.ดอยสะเก็ต (กู่อัฐิ)
 • วัดพระธาตุดอยกู่ ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ต (กู่อัฐิ)
 • วัดข้าวแท่นน้อย ต.สันทรายหลวง อ.สันทราย (กู่อัฐิ)
 • วัดพระพุทธบาทสี่รอย ต.สะลวง อ.แม่ริม (กู่อัฐิและสารูป)
 • วัดพระธาตุกลางใจเมือง (วัดศรีค้ำ) ต.สันทราย อ.พร้าว (กู่อัฐิ)
 • วัดถ้ำเมืองออน ต.สหกรณ์ อ.แม่ออน (กู่อัฐิ)
 • วัดศรีดอนมูล ต.ชมภู อ.สารภี (สารูป)
 • วัดพระนอนแม่ปูคา ต.ต้นเปา อ.สันกำแพง (กู่อัฐิ ผอบ และสารูป)
จังหวัดลำปาง
 • วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม ต.เวียงเหนือ อ.เมืองลำปาง (เก็บในผอบ เดิมอยู่ในสารูป)
 • วัดพระบาท ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง (สารูป)
 • วัดพระธาตุดอยน้อย ต.ท่าผา อ.เกาะคา (กู่อัฐิ)
 • วัดพระธาตุดอยซาง ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน (สารูป)
จังหวัดเชียงราย
 • วัดพระมหาชินธาตุเจ้าดอยตุง ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย (เก็บในผอบใต้สารูป และสารูป)
 • วัดศาลาเชิงดอย ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย (สารูป(อนุสาวรีย์ขนาดใหญ่))
 • วัดเจริญเมือง ต.เจริญเมือง อ.พาน (กู่อัฐิ)
 • วัดป่าสักเหนือ ต.แม่เย็น อ.พาน (สารูป)
 • วัดดอยกู่ ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง (กู่อัฐิ)
 • วัดศรีชุมประชา ต.ป่าแดด อ.ป่าแดด (สารูป(อนุสาวรีย์ขนาดใหญ่))
 • วัดป่าบงหลวง ต.จันจว้าใต้ อ.แม่จัน (สารูป)
 • วัดแม่พริก ต.แม่พริก อ.แม่สรวย (กู่อัฐิ)
จังหวัดพะเยา
 • วัดศรีโคมคำ (วัดพระเจ้าตนหลวง) ต.เวียง อ.เมืองพะเยา (กู่อัฐิ)
 • วัดพระธาตุจอมทอง ต.เวียง อ.เมืองพะเยา (สารูป)
 • วัดโพธาราม (วัดศรีถ้อย) ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ (กู่อัฐิ)
 • วัดศรีเมืองมูล ต.ป่าซาง อ.ดอกคำใต้ (สารูป)
 • วัดดอนตัน ต.ห้วยลาน อ.ดอกคำใต้ (สารูป)
 • วัดพระธาตุแสงแก้วมงคล ต.สันโค้ง อ.ดอกคำใต้ (กู่อัฐิและสารูป)
 • วัดบุญโยชน์ ต.ดอนศรีชุม อ.ดอกคำใต้ (สารูป)
 • สำนักสงฆ์พระธาตุศรีรัตนสุดาราม ต.ห้วยข้าวก่ำ อ.จุน (กู่อัฐิ)
 • วัดพระธาตุภูขวาง ต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว (สารูป)
จังหวัดแพร่
 • วัดพระธาตุช่อแฮ ต.ช่อแฮ อ.เมืองแพร่ (กู่อัฐิและสารูป)
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 • วัดน้ำฮู(น้ำออกรู) ต.เวียงใต้ อ.ปาย (สารูป)
 • วัดทุ่งโป่ง ต.ทุ่งยาว อ.ปาย (กู่อัฐิและในผอบ
จังหวัดสุโขทัย
 • วัดกลางดง ต.กลางดง อ.ทุ่งเสลี่ยม (สารูป)

สถานที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับครูบาศรีวิชัย

แก้
 
อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย บริเวณทางขึ้นดอยสุเทพ
 • อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย บริเวณทางขึ้นดอยสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 • อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย ภายในวัดดอยติ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
 • ถนนศรีวิชัย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 • อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ [9]

ดูเพิ่ม

แก้

อ้างอิง

แก้
เชิงอรรถ
 1. 1.0 1.1 "ตำนานพระเกศสร้อย หน้า 5b". Ecole française d'Extrême-Orient. 8 กันยายน 2555. สืบค้นเมื่อ 3 กรกฎาคม 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
 2. 2.0 2.1 "ไขปริศนาวันเวลาที่ครูบาเจ้าศรีวิชัยมรณภาพ 20 กุมภาพันธ์, 21 กุมภาพันธ์ หรือ 22 มีนาคม?". มติชนสุดสัปดาห์. 31 สิงหาคม 2560. สืบค้นเมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2561. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
 3. สร้างอนุสาวรีย์”ตนบุญ”ล้านนา”ครูบาเจ้าศรีวิชัย”ใหญ่ที่สุด[ลิงก์เสีย]จาก เชียงใหม่นิวส์
 4. 4.0 4.1 "140 ปี "ครูบาศรีวิชัย" ตนบุญแห่งล้านนา". เชียงใหม่นิวส์. 7 มิถุนายน 2561. สืบค้นเมื่อ 12 กรกฎาคม 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
 5. เพ็ญสุภา สุขคตะ (18 สิงหาคม 2560). "ปริศนาเรื่องชาติพันธุ์ "ครูบาเจ้าศรีวิชัยเป็นยางแดงจริงหรือ"?". มติชนสุดสัปดาห์. สืบค้นเมื่อ 16 กรกฎาคม 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
 6. วชิรญาณวโรรส, สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยา. พระมหาสมณวินิจฉัย. นครปฐม : มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551. 307 หน้า. หน้า 301-307.
 7. 7.0 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 เพ็ญสุภา สุขคตะ : ผลงานครูบาเจ้าศรีวิชัย ค้นพบใหม่ มติชนสุดสัปดาห์ สืบค้นเมื่อ 19 มีนาคม 2563
 8. ครูบาเจ้าศรีวิชัย : สิริชีวประวัติ วัตรปฏิบัติ หลักธรรมคำสอนและมงคลบารมี
 9. ครูบาศรีวิชัย เก็บถาวร 2018-03-19 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน จากเว็บไซต์โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔
บรรณานุกรม
 • ธมฺมสาโร (พรมมา), พระสมชาย (2555). ศึกษาบทบาทพระครูบาศรีวิชัย สิริวิชโย ในฐานะนักบุญล้านนา : กรณีศึกษาการบูรณปฏิสังขรณ์ศาสนสถานในล้านนนา (PDF) (วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พระพุทธศาสนา)). บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2021-11-03. สืบค้นเมื่อ 12 กรกฎาคม 2563. {{cite thesis}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
 • ราชบัณฑิตยสถาน. สารานุกรมประวัติศาสตร์ไทย เล่ม ๒ อักษร ข - จ. กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2545. 420 หน้า. หน้า 87-93. ISBN 974-8123-83-9
 • สมาคมชาวลำพูน. ครูบาเจ้าศรีวิชัย เล่ม ๑ : สิริชีวประวัติ วัตรปฏิบัติ หลักธรรมคำสอน และมงคลบารมี. กรุงเทพฯ : พี.พี.เค.การพิมพ์, 2561. 470 หน้า. ISBN 978-616-93082-0-1
 • สมาคมชาวลำพูน. ครูบาเจ้าศรีวิชัย เล่ม ๒ : ตามรอยการปฏิสังขรณ์ก่อสร้างปูชนียสถานโบราณวัตถุ จังหวัดลำพูนและเชียงใหม่. กรุงเทพฯ : พี.พี.เค.การพิมพ์, 2561. 470 หน้า. ISBN 978-616-93082-0-1
 • สมาคมชาวลำพูน. ครูบาเจ้าศรีวิชัย เล่ม ๓ : ตามรอยการปฏิสังขรณ์ก่อสร้างปูชนียสถานโบราณวัตถุ จังหวัดลำปาง เชียงราย พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ตาก และสุโขทัย. กรุงเทพฯ : พี.พี.เค.การพิมพ์, 2561. ISBN 978-616-93082-0-1