ประติมากรรม

สาขาหนึ่งของทัศนศิลป์ที่ทำงาน 3 มิติ

ประติมากรรม เป็นสาขาหนึ่งของวิจิตรศิลป์ซึ่งมีรูปแบบสามมิติ เป็นหนึ่งในรูปแบบหนึ่งของศิลปะพลาสติก ประติมากรรมมีรูปแบบสร้างสรรค์แบบธรรมเนียมคือ การแกะสลัก (นำเอาบางส่วนออก) และโมเดล (เพิ่มชิ้นส่วนเข้า) โดยดั้งเดิมมักใช้สื่อกลางคือไม้ หิน เซรามิก โลหะ แต่นับตั้งแต่ยุคโมเดิร์นก็ไม่มีคำจำกัดความถึงรูปแบบ กรรมวิธี และสื่อกลางของการสร้างสรรค์ประติมากรรม วัฒนธรรมโบราณส่วนมากมักหลงเหลือหลักฐานของประติมากรรมมาถึงปัจจุบัน เช่นเดียวกับภาชนะ[1]

นอนไวโอเลนซ์ (1985) โดย คาร์ล เฟร็ดดริก รึยเตอร์ชวัร์ด

อ้างอิง แก้