ปูราอูลุนดานูบราตัน

ปูราอูลุนดานูบราตัน (อินโดนีเซีย: Pura Ulun Danu Bratan), ปูราอูลุนดานูเบอราตัน (Pura Ulun Danu Beratan) หรือเรียกสั้น ๆ ว่า ปูราบราตัน (Pura Bratan) เป็นปูรา (โบสถ์พราหมณ์แบบบาหลี) ในลัทธิไศวะ ตั้งอยู่บนทะเลสาบบราตันในจังหวัดบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ใกล้ชุมชนเบอดูกุล ที่ปลายน้ำของทะเลสาบยังมีปูราอื่น ๆ เรียงรายอยู่ตลอดแนวน้ำนอกจากปูราแห่งนี้[1]

หอเมรุความสูง 11 ชั้นของปูราบราตัน

ปูราแห่งนี้สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1633 ดั้งเดิมเป็นศาสนสถานประกอบพิธีบูชาเทพเจ้าแห่งน้ำของชาวบาหลีพระนามว่า เดวีดานู (Dewi Danu) เนื่องด้วยพื้นน้ำแห่งนี้จัดเป็นแหล่งชลประทานที่สำคัญของเกาะมาตั้งแต่โบราณ หอเมรุความสูง 11 ชั้นนั้นสร้างขึ้นเพื่ออุทิศแด่พระศิวะ รวมทั้งพระปารวตี นอกจากการเป็นศาสนสถานฮินดู (ปูรา) แล้ว ยังสันนิษฐานว่าเคยใช้เป็นพุทธสถาน ดังพบพระพุทธรูปประดิษฐานภายในวัด[2]

ทะเลสาบบราตันมีชื่อเล่นว่า ทะเลสาบแห่งภูเขาอันศักดิ์สิทธิ์ นอกจากนี้บริเวณนี้ยังตั้งอยู่ที่ความสูง 1,200 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ทำให้มีสภาพภูมิอากาศแบบร้อนชื้นแบบหนาว

อ้างอิง

แก้
  1. Pringle, p. 16
  2. "Places to Visit in Bali". thrillophilia.com. สืบค้นเมื่อ 24 August 2018.