พระแม่ปฤถวี (อังกฤษ: Prithvi) เป็นเทวีแห่งโลก ปรากฏในตำนานศาสนาพราหมณ์-ศาสนาฮินดู ปัจจุบันรู้จักในนามพระแม่ภูมี ซึ่งเป็นชายาองค์ที่สองของพระวิษณุ และคล้ายกับความเชื่อเรื่องพระแม่ธรณีในศาสนาพุทธ

พระแม่ปฤถวี
เทวรูปพระปฤถวีที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอินโดนีเซีย

อ้างอิง แก้