พระแม่วาราหี (สันสกฤต: वाराही) เป็นเทวีในศาสนาฮินดู องค์หนึ่งในคณะมาตฤกา เป็นศักติของพระวราหะ ซึ่งเป็นอวตารปางที่ 3 ของพระวิษณุ พระแม่วาราหิณีมีพระวรกายเป็นมนุษย์ แต่มีศีรษะเป็นหมูป่า เช่นเดียวกับพระวราหะ

พระแม่วาราหี
จำพวกมาตฤกา
อาวุธดาบ, สามง่าม, คันไถ
สัตว์พาหนะควาย สิงโต เสือ ม้า
เทวรูปของพระแม่วาราหี

อ้างอิง

แก้