ไท้เอี้ยงแชกุน (จีน: 太陽星君; พินอิน: Tàiyáng xīng jūn) ตามสำเนียงแต้จิ๋ว หรือ ไท้หยางเซียนจุน ตามสำเนียงภาษาจีนกลาง คือเทพเจ้าบุรุษผู้รักษาดวงอาทิตย์[1] และเป็นเทพเจ้าแห่งดวงอาทิตย์ในลัทธิเต๋าและศาสนาชาวบ้านจีน

ไท้เอี้ยงแชกุน
(ไท้หยางเซียนจุน)
พระสุริยเทพ
เทวรูป พระสุริยเทพ ศิลปะแบบประเพณีจีน ณ ศาลเจ้าไถหนันไค่จีซำก้วน (臺南開基三官廟) ประเทศไต้หวัน
ภาษาจีน太陽星君
ความหมายตามตัวอักษรพระสุริยเทพ
เทวดาพระอาทิตย์
เทวรูปพระสุริยเทพศาลเจ้าซินจวงจื้อไท้เอี้ยงกง เขตจวออิง นครเกาสฺยง ประเทศไต้หวัน

ในวรรณกรรมจีนเรื่องห้องสิน พระองค์คือ แม่ทัพซูไคว้ (จีน: 徐蓋; พินอิน: Xú gài) หลังจากเสร็จศึกในเรื่องห้องสินแล้ว เจียง จื่อหยาได้รับโองการสวรรค์จากหยวนสื่อเทียนจุน (元始天尊) สถาปนาได้เป็น ไท้เอี้ยงแชกุน หรือ ราชาพระอาทิตย์มีหน้าที่รักษาดวงอาทิตย์ โดยได้รับการสักการะบูชาต่อมาในลัทธิเต๋า ศาสนาพื้นบ้านจีน ลัทธิขงจื๊อ[2] และเป็นเทพเจ้าหลักในพระราชพิธีบวงสรวงพระอาทิตย์ประจำปี ณ วิหารแห่งพระอาทิตย์ (เก้าวัดแปดแท่นบูชา) ของจักรพรรดิจีนโบราณ

นอกจากนี้คติการบูชาพระองค์ยังใช้เป็นข้ออ้างในการระลึกถึงสิ่งเกี่ยวข้องกับราชสำนักราชวงศ์หมิงในสมัยราชวงศ์ชิงโดยใช้พระนามของพระองค์ทดแทน

ดูเพิ่ม

แก้

อ้างอิง

แก้
  1. 北宋·李思聰,《洞淵集》(卷7):“日者,太陽之精,人君之象,日中帝君、仙官、神吏、萬眾皆修鬱儀奔日之道。日為洞陽之宮,自然化生空青翠玉之林,天官採食花實,身生金光。日之精炁,化生金烏。棲其林,朝出暘谷,夕沒崦嵫,一年一周天。日宮太陽帝君,上管周天二十八宿星君、天曹注祿壽之司,常以三元萬靈天官皆詣日宮,檢校世人罪福之目,進呈上帝,謂之陽宮生籍。日魂吐九芒之炁,光瑩萬國。日名鬱儀。”
  2. http://www.vips.com.tw/DocLook?DocID=3300