จักรพรรดินีเซี่ยวเสียนฉุน

จักรพรรดินีเสี้ยวเสียนฉุน (จีน: 孝賢純; พินอิน: Xiào Xián Chún) เป็นพระอัครมเหสีพระองค์แรกในจักรพรรดิเฉียนหลง

สมเด็จพระจักรพรรดินีเสี้ยวเสียนฉุน

จักรพรรดินีแห่งมหาจักรวรรดิชิง
ก่อนหน้าจักรพรรดินีเสี้ยวเชิ่งเซี่ยน
ถัดไปจักรพรรดินีจี้
พระราชสวามีจักรพรรดิเฉียนหลง
ประสูติ28 มีนาคม ค.ศ. 1712
สวรรคต8 เมษายน ค.ศ. 1748 (36 ปี 11 วัน)
พระราชวังต้องห้าม ปักกิ่ง
มหาจักรวรรดิชิง
ศาสนาศาสนาพุทธ
พระสาทิสลักษณ์พระอัครมเหสีฟู่ฉาในฉลองพระองค์ช่วงพระราชพิธีช่วงเช้า
พระสาทิสลักษณ์พระอัครมเหสีเสี้ยวเสียนชุน

พระราชประวัติแก้ไข

จักรพรรดินีเสี้ยวเสียนชุนหรือฟู่ฉาฮองเฮาทรงมาจากจากราชสกุลสกุล ฟู่ฉา (富察) ทรงเป็นธิดาคนเดียวของ ฟู่ฉา หลี่หรงเป่า มีน้องชายคือ ฟู่ฉา ฝูเหิง พระนางได้อภิเษกสมรสกับองค์ชายสี่ก่อนที่จะเป็นเป่าชินหวัง (宝亲王/寶親王) (ต่อมาครองราชย์เป็นจักรพรรดิเฉียนหลง) มีพระอิสริยยศเป็น ตี้ฝูจิ้น และหลังจากนั้นเมื่อองค์ชายเป่าชินหวังได้ขึ้นเสวยราชย์สมบัติเป็น จักรพรรดิเฉียนหลง จึงทรงแต่งตั้งพระนางเป็น สมเด็จพระจักรพรรดินี พระนางฟู่ฉาทรงเป็นที่รักและโปรดปรานของ จักรพรรดิเฉียนหลงมาก จึงมักจะทรงติดตาม จักรพรรดิเฉียนหลงเสด็จประพาสทั่วประเทศจีนอยู่เสมอจักรพรรดิเฉียนหลง ต่อมาในปี ค.ศ. 1748 ในช่วงหนึ่งของการประพาสตามหัวเมืองภาคใต้ของประเทศจีน พระนางฟู่ฉาทรงพระประชวรหนักเและสิ้นพระชนม์ในวันที่ 8 เมษายน ค.ศ.1748 ขณะพระชันษา 36 พรรษาพระศพถูกฝังอยู่ในสุสานชิงตะวันออก และการสิ้นพระชนม์ของพระนางนั้นทำให้จักรพรรดิเฉียนหลงทรงเสียพระทัยมากหลังจากที่พระนางสิ้นพระชนม์ จักรพรรดิเฉียนหลงมักจะแต่งกลอนรำพันและกลอนเชิดชูพระนางอยู่หลายบท และทุก ๆ ครั้งก่อนที่พระองค์จะเสด็จไปที่ใดก็พระองค์ก็จะทรงไปเยี่ยมหลุมพระศพของพระนางอยู่เสมอ กล่าวได้ว่าพระนางฟู่ฉานั้นเป็นผู้ที่จักรพรรดิเฉียนหลง ทรงรักและให้เกียรติมากที่สุดผู้หนึ่ง..

อ้างอิงแก้ไข