จักรพรรดินีเซี่ยวเฉิงเหริน

สมเด็จพระจักรพรรดินีเสี้ยวเฉิงเหริน (จีน: 孝誠仁皇后 อังกฤษ: Empress Xiaochengren) ทรงเป็นสมเด็จพระจักรพรรดินีพระองค์แรกในจักรพรรดิคังซีทรงมาจากราชสกุล เฮ่อเซ่อหลี่ อภิเษกสมรสกับจักรพรรดิคังซีตั้งแต่พระชนมายุยังน้อย และเสด็จสวรรคตเมื่อพระชนมายุ 20 พรรษา ซึ่งเป็นสมเด็จพระจักรพรรดินีในฐานะสมเด็จพระอัครมเหสีที่พระชนม์น้อยที่สุดในราชวงศ์ชิง

สมเด็จพระจักรพรรดินีเซี่ยวเฉิงเหริน
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 26 พฤศจิกายน ค.ศ.1653
เสียชีวิต 16 มิถุนายน ค.ศ.1674 (พระชนมายุ 20 พรรษา)
พระราชวังต้องห้าม ปักกิ่ง
มหาจักรวรรดิชิง
คู่สมรส สมเด็จพระจักรพรรดิคังซี
ศาสนา พุทธศาสนา
Empress XiaoCheng.JPG

พระประวัติแก้ไข

พระโอรสแก้ไข

  • องค์ชายเฉิงฮู่ (Chenghu-承祜) (4 January 1670 – 3 March 1672)
  • องค์ชายยินเริ่ง(Yinreng) (6 June 1674 – 27 January 1725)

พระอิสริยยศหลังทรงสิ้นพระชนม์แก้ไข

สมเด็จพระจักรพรรดินีเสี้ยวเฉิงเหรินทรงได้รับการเฉลิมพระนามหลังเสด็จสวรรคตแล้วว่า :

  • 'Empress Xiaocheng Gongsu Zhenghui Anhe Shuyi Kemin Litian Xiangsheng Ren
    (孝誠恭肅正惠安和淑懿恪敏儷天襄聖仁皇后)