จักรพรรดินีเซี่ยวเฉิงเหริน

จักรพรรดินีเสี้ยวเฉิงเหริน (จีน: 孝誠仁皇后 อังกฤษ: Empress Xiaochengren) ทรงเป็นจักรพรรดินีพระองค์แรกในจักรพรรดิคังซีทรงมาจากราชสกุล เฮ่อเซ่อหลี่ อภิเษกสมรสกับจักรพรรดิคังซีตั้งแต่พระชนมายุยังน้อย และเสด็จสวรรคตเมื่อพระชนมายุ 20 พรรษา ซึ่งเป็นจักรพรรดินีที่พระชนม์น้อยที่สุดในราชวงศ์ชิง

จักรพรรดินีเซี่ยวเฉิงเหริน
จักรพรรดินีจีน
ดำรงพระยศตุลาคม/พฤศจิกายน 1665 – 6 มิถุนายน 1674
พระราชสมภพ26 พฤศจิกายน ค.ศ.1653
สวรรคต16 มิถุนายน ค.ศ.1674 (พระชนมายุ 20 พรรษา)
พระราชวังต้องห้าม ปักกิ่ง
มหาจักรวรรดิชิง
คู่อภิเษกสมเด็จพระจักรพรรดิคังซี
ศาสนาพุทธศาสนา

พระราชประวัติ

แก้

พระราชโอรส

แก้
  • องค์ชายเฉิงฮู่ (Chenghu-承祜) (4 January 1670 – 3 March 1672)
  • องค์ชายยินเริ่ง(Yinreng) (6 June 1674 – 27 January 1725)

พระอิสริยยศหลังสวรรคต

แก้

สมเด็จพระจักรพรรดินีเสี้ยวเฉิงเหรินทรงได้รับการเฉลิมพระนามหลังเสด็จสวรรคตแล้วว่า :

  • 'Empress Xiaocheng Gongsu Zhenghui Anhe Shuyi Kemin Litian Xiangsheng Ren
    (孝誠恭肅正惠安和淑懿恪敏儷天襄聖仁皇后)