จักรพรรดินีเซี่ยวเจาเหริน

สมเด็จพระจักรพรรดินีเสี้ยวเจาเหริน (จีน: 孝昭仁皇后อังกฤษ: Empress Xiaozhaoren)ทรงเป็นสมเด็จพระจักรพรรดินีพระองค์ที่สองในจักรพรรดิคังซีทรงมาจากราชสกุล หนิวฮุหลู่

สมเด็จพระจักรพรรดินีเซี่ยวเจาเหริน
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด ค.ศ.1653
เสียชีวิต 18 มีนาคม ค.ศ. 1678
คู่สมรส สมเด็จพระจักรพรรดิคังซี
ศาสนา พุทธศาสนา
Half - Empresss XiaoZhao.JPG

พระประวัติแก้ไข

พระอิสริยยศหลังทรงสิ้นพระชนม์แก้ไข

สมเด็จพระจักรพรรดินีเสี้ยวเฉิงเหรินทรงได้รับการเฉลิมพระนามหลังเสด็จสวรรคตแล้วว่า :

  • 'Empress Xiaozhaojingshuminghuizhenghe'anyuduanmuqintianshunshengren
    (孝昭静淑明惠正和安裕端穆钦天顺圣仁皇后)