จักรพรรดินีหวังจื้อ

จักรพรรดินีหวังจื้อ (王娡,?-126 ปีก่อนคริสตกาล) ต่อมาได้เป็น จักรพรรดินีเสี้ยวจิง (孝景皇后) เป็นพระมเหสีชั้นฟูเหริน ในจักรพรรดิฮั่นจิง ในสมัย ราชวงศ์ฮั่นตะวันตก ภายหลังก็ได้ขึ้นเป็นจักรพรรดินีองค์ที่ 2 ของ จักรพรรดิฮั่นจิง และเป็นพระราชมารดา ใน จักรพรรดิฮั่นอู่

จักรพรรดินีหวังจื้อ
พระนามาภิไธย王娡
พระนามหวังจื้อ
พระอิสริยยศจักรพรรดินี,หวงไท่โฮ่ว (皇太后) ในสมัยราชวงศ์ฮั่น
รัชกาลก่อนEmpress Bo
รัชกาลถัดไปEmpress Chen
ข้อมูลส่วนพระองค์
สิ้นพระชนม์126 BC
พระบิดาWang Zhong
พระมารดาZang Er
พระชายาyes
พระสวามีJin Wangsun
ฮั่นจิงตี้
พระราชบุตรJin Su
ฮั่นอู่ตี้
องค์หญิงผิงหยาง
Princess Nangong
Princess Longlü

อ้างอิงแก้ไข