จักรพรรดินีหลี่ (จักรพรรดิซ่งไท่จง)

จักรพรรดินีหลี่ (อังกฤษ: Empress Li; 960 — 1004) จักรพรรดินีแห่งราชวงศ์ซ่งของจีนโดยพระนางอภิเษกกับ จักรพรรดิซ่งไท่จง เมื่อพระสวามีสวรรคตพระนางได้เป็น ฮองไทเฮา หรือพระพันปีหลวงให้กับพระโอรสบุญธรรมของพระนาง จักรพรรดิซ่งเจินจง

จักรพรรดินีหลี่
จักรพรรดินีแห่งราชวงศ์ซ่ง
ดำรงพระยศ984 — 997
พระสวามีจักรพรรดิซ่งไท่จง
พระนามหลังสิ้นพระชนม์
จักรพรรดินีหมิงเต๋อ
ราชวงศ์ซ่งเหนือ
พระบิดาLi Chuyun
ประสูติค.ศ. 960
สวรรคตค.ศ. 1004

พระประวัติแก้ไข

จักรพรรดินีหลี่เป็นธิดาคนที่ 2 ของแม่ทัพแห่งราชวงศ์ซ่ง Li Chuyun พระนางเข้าพิธีอภิเษกกับ เจ้า ควงอี้ ตามพระบัญชาของพระเชษฐาของ เจ้า ควงอี้ จักรพรรดิซ่งไท่จู่ หลังจักรพรรดิไท่จู่สวรรคตใน ค.ศ. 976 เจ้า ควงอี้ขึ้นเป็นจักรพรรดิไท่จงและพระนางได้รับการสถาปนาอย่างเป็นทางการให้เป็นพระสนมใน ค.ศ. 978 พระนางได้รับการเสนอพระนามให้เป็นจักรพรรดินีใน ค.ศ. 984 หลังจากจักรพรรดิไท่จงสวรรคตใน ค.ศ. 997 พระโอรสบุญธรรมของพระนาง เจ้าเหิง ขึ้นสืบราชบัลลังก์เป็นจักรพรรดิเจินจงก็ได้สถาปนาพระมารดาบุญธรรมขึ้นเป็นฮองไทเฮากระทั่งสิ้นพระชนม์ใน ค.ศ. 1004

บันทึกและอ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลแก้ไข

ก่อนหน้า จักรพรรดินีหลี่ (จักรพรรดิซ่งไท่จง) ถัดไป
จักรพรรดินีซ่ง   จักรพรรดินีแห่งราชวงศ์ซ่ง
(984 — 997)
  จักรพรรดินีจางมู่