จักรพรรดินีเซี่ยวเซี่ยนตวนจิง

สมเด็จพระจักรพรรดินีเซี่ยวเซี่ยนตวนจิง (จีน: 孝獻端敬皇后อังกฤษ: Empress Xiaoxian zhuan)(ค.ศ.1639–1660) เป็นพระมเหสีในจักรพรรดิซุ่นจื้อแห่ง ราชวงศ์ชิง พระนามของพระนางมักถูกเรียกสับสนกับ นางตงเสี้ยวกวัง (จีน: 董小宛อังกฤษ: Dong Xiaowan) นางคณิกา ชื่อดังในช่วงปลายราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิงต้น

สมเด็จพระจักรพรรดินีเสี้ยวเซี่ยวตวนจิง
สมเด็จพระจักรพรรดินีแห่งมหาจักวรรดิชิง
(สถาปนาภายหลังสิ้นพระชนม์)
ก่อนหน้าจักรพรรดินีเซี่ยวซือเกา
ถัดไปจักรพรรดินีเซี่ยวอี๋ฉุน
ประสูติค.ศ. 1639
สวรรคต23 กันยายน ค.ศ. 1660 (21 พระชันษา)
พระสวามีสมเด็จพระจักรพรรดิซุ่นจื้อ
ศาสนาพุทธศาสนา
จักรพรรดินีเซี่ยวเซี่ยนตวนจิง
ภาษาจีน董鄂妃

พระราชประวัติ

แก้

จักรพรรดินีเซี่ยวเซี่ยนตวนจิง เกิดในราชสกุลแมนจูเผ่า คังโกว (จีน: 董鄂อังกฤษ: Donggo) ตระกูลของพระนางอยู่ในธงสีขาวธรรมดาของแปดกองทัพ พระบิดาของพระนาง ทำหน้าที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (จีน: 鄂硕宛อังกฤษ: E'shuo) ในราชสำนักชิงในขณะที่พระมารดา เป็นชาวฮั่นถิ่นฐานเดิมของพระนางอยู่ในในมณฑลเหลียวหนิง.

ได้เข้าถวายตัวเป็นราชบาทบริจาริกาเมื่อพระชนมายุ 18 พระชันษา และเป็นที่รักและโปรดปรานของ จักรพรรดิซุ่นจื้อเป็นอย่างมาก พระนางได้รับการสถาปนาพระยศ เป็นเสียนเฟย (จีน: 贤妃 อังกฤษ: Consort Xian) ในเดือนสิงหาคม ค.ศ.1656 และได้รับการสถาปนาพระอิริยายศเป็น หวงกุ้ยเฟย (จีน: 皇贵妃 อังกฤษ: Imperial Noble Consort) ในเดือนมกราคม 1657

ต่อมาต่งเอ้อเฟย์ให้กำเนิดโอรสในปี ค.ศ. 1657 แต่ได้สิ้นพระชนม์ก่อนที่จะถึงพระชันษาหนึ่งปี การที่พระโอรสองค์นี้สิ้นพระชนม์ ส่งผลให้พระอัครมเหสีต่งเอ้อและจักรพรรดิซุ่นจื้อ ทรงเสียพระทัยเป็นอย่างมาก ทำให้พระอัครมเหสีต่งเอ้อล้มป่วยลงและสิ้นพระชนม์ ในปี ค.ศ. 1660 รวมพระชันษาได้ 21 ปี การที่พระสนมองค์โปรดสิ้นพระชนม์อย่างกะทันหัน นี่ทำให้จักรพรรดิซุ่นจื้อทรงเสียพระทัยเป็นอย่างมาก ถึงกับทรงงดการออกว่าราชกิจเป็นเวลาห้าวันเพื่อไว้อาลัยแก่พระสนมต่งเอ้อสนมรัก พระศพของพระมเหสีต่งเอ้อถูกฝังอยู่ในสุสานราชวงศ์ชิงตะวันออก

พระอิศริยยศหลังสิ้นพระชนม์

แก้

ต่งเอ้อเฟย์ได้รับการสถาปนาหลังสิ้นพระชนม์ พระนามดังนี้:

  • Empress Xiaoxian zhuanghe zhide xuanren wenhui duanjing
    孝獻莊和至德宣仁溫惠端敬皇后


อ้างอิง

แก้
ก่อนหน้า จักรพรรดินีเซี่ยวเซี่ยนตวนจิง ถัดไป
จักรพรรดินีเซี่ยวซือเกา    
สมเด็จพระจักรพรรดินีแห่งจักรวรรดิชิง
(สถาปนาภายหลังสิ้นพระชนม์)

  จักรพรรดินีเซี่ยวอี๋ฉุน