จักรพรรดินีกั้ว (ซ่งเหรินจง)

จักรพรรดินีกัว (จีน: Empress Guo; 1012 — 1035) จักรพรรดินีจีนแห่ง ราชวงศ์ซ่ง อภิเษกเข้ามาเป็นจักรพรรดินีองค์แรกของ จักรพรรดิซ่งเหรินจง

จักรพรรดินีกัว
Empress Guo
จักรพรรดินีแห่งราชวงศ์ซ่ง
ประสูติค.ศ. 1012
สวรรคตค.ศ. 1035
พระราชสวามีจักรพรรดิซ่งเหรินจง
ราชวงศ์ซ่ง

พระนางเป็นหลานสาวของกัวชงได้ถูกคัดเลือกให้เข้ามาเป็นจักรพรรดินีของจักรพรรดิหนุ่มเหรินจงโดย จักรพรรดินีหลิว พระราชมารดาของจักรพรรดิเหรินจงใน ค.ศ. 1024 ขณะพระชนมายุเพียง 12 พรรษาแต่จักรพรรดิเหรินจงกลับไม่เคยเสด็จไปหาจักรพรรดินีเลยเพราะพระองค์โปรดปรานพระสนมจางมากกว่า

ใน ค.ศ. 1033 หลิวไทเฮาซึ่งคอยปกป้องจักรพรรดินีกั้วตลอดมาได้สิ้นพระชนม์ลงและจักรพรรดิเหรินจงได้ออกว่าราชการแผ่นดินด้วยพระองค์เองทำให้จักรพรรดินีกั้วได้กราบทูลจักรพรรดิเหรินจงให้เนรเทศ ลฺหวี่อี้เจี้ยน (Lü Yijian) ซึ่งเป็นอัครมหาเสนาบดีแต่ในปีเดียวกันใต้เท้าลฺวี่ได้เดินทางกลับมาและกราบทูลให้จักรพรรดิเหรินจงปลดจักรพรรดินีกั้วออกจากตำแหน่งโดยอีกสาเหตุหนึ่งมาจากการกระทบกระทั่งกันระหว่างจักรพรรดินีกั้วกับพระสนมของจักรพรรดิเหรินจง 2 พระองค์คือ พระสนมหยาง และ พระสนมชาง

อดีตจักรพรรดินีกัวสิ้นพระชนม์อย่างเป็นปริศนาเมื่อ ค.ศ. 1035 ปีต่อมาจักรพรรดิเหรินจงส่งพระสนมหยางและพระสนมชางไปยังสำนักชีและใน ค.ศ. 1037 จักรพรรดิเหรินจงได้คืนตำแหน่งจักรพรรดินีให้กับจักรพรรดินีกัว

ก่อนหน้า จักรพรรดินีกั้ว (ซ่งเหรินจง) ถัดไป
จักรพรรดินีหลิว รายพระนามจักรพรรดินีจีน
ราชวงศ์ซ่ง

จักรพรรดินีเฉา