จักรพรรดินีเซี่ยวคังจิง

สมเด็จพระจักรพรรดินีเสี้ยวคังจิง ( ค.ศ. 1471-ค.ศ. 1541) เป็นพระอัครมเหสีในจักรพรรดิหงจี่ จักรพรรดิแห่งราชวงศ์หมิง

สมเด็จพระจักรพรรดินีเสี้ยงคังจิง
孝康敬皇后.jpg
ราชวงศ์หมิง
ข้อมูลส่วนพระองค์
พระราชสมภพค.ศ. 1471
สวรรคตค.ศ. 1541 ( พระชนมายุ 69–70 พรรษา)
พระราชสวามีจักรพรรดิหงจี่
孝康敬皇后张氏(明孝宗).jpg