จักรพรรดินีเซี่ยวจิ้งเฉิง

จักรพรรดินีเสี้ยวจิ้งเฉิง(จีน: 孝静成皇后; พินอิน:Xiaojingcheng ) (19 มิถุนายน 1812 - 21 สิงหาคม 1855) เดิมเป็นพระมเหสี(หวงกุ้ยเฟย์)ในจักรพรรดิเต้ากวงแห่งราชวงศ์ชิง ต่อมาพระนางก็ได้รับพระราชทานพระราชอิสริยยศเป็น จักรพรรดินี พันปีหลวง ในปี 1855 โดยจักรพรรดิเสียนเฟิง ก่อนพระนางจะสวรรคตเพียง 8 วัน

สมเด็จพระจักรพรรดินีเสี้ยวจิ้งเฉิง
พระพันปีหลวง
พระพันปีหลวงใน
สมเด็จพระจักรพรรดิเสียนฟง
ก่อนหน้า สมเด็จพระพันปีหลวงกงซือ
ถัดไป สมเด็จพระพันปีหลวงฉืออัน
สมเด็จพระพันปีหลวงฉือสี
สมเด็จพระจักรพรรดินีแห่งมหาจักรวรรดิชิง
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 19 มิถุนายน 1812
เสียชีวิต 21 สิงหาคม 1855 (รวมพระชันษา43 ปี)
พระราชวังต้องห้าม ปักกิ่ง
มหาจักรวรรดิชิง
คู่สมรส สมเด็จพระจักรพรรดิเต้ากวง
ศาสนา พุทธศาสนา

พระราชประวัติแก้ไข

จักรพรรดินีเสี้ยวจิ้งเฉิง ประสูติในรัชสมัยของจักรพรรดิเจียชิ่ง เป็นบุตรีของนายฮังกียา (花良阿) เลขาธิการของชั้นสอง (员外郎) ในกระทรวงยุติธรรม ในราชสกุล เบอร์จิกิต จากมองโกล พระนางเสี้ยวจิงได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นพระสนมของจักรพรรดิเต้ากวง และได้รับพระราชทานยศศักดิ์เป็นพระสนมจิง (静贵人) ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 1826 ต่อมาให้กำเนิดเจ้าชายยี่กง (奕纲) พระราชโอรสพระองค์ที่สองในจักรพรรดิเต้ากวง พระนางได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นจิงเฟย (静嫔)

ในเดือนธันวาคม 1835 พระนางเบอร์จิกิตได้เลื่อนยศเป็นจิงกุ้ยเฟย (静贵妃) ในปี 1840 ก่อนการสรรคตของจักรพรรดิเต้ากวง พระนางก็รับการสถาปนาเป็นจิงหวงกุ้ยเฟย

เมื่อจักรพรรดิเต้ากวงเสด็จสวรรคตในปี ค.ศ. 1850 เจ้าชายอี้จู่ได้ขึ้นครองราชสมบัติเฉลิมพระนามเป็นจักรพรรดิเสียนเฟิง พระนางทรงได้รับการการเฉลิมพระนามเป็น คังฉินหวงกุ้ยไท่เฟยเนื่องจากหลังจากจักรพรรดินีเซี่ยวฉวนเฉิงเสด็จสิ้นพระชนม์ พระมเหสีจิงฮองกุ้ยเฟย ได้ทรงทำการอภิบาลองค์มกุฎราชกุมารและทำการดูแลพระราชวังฝ่ายใน ซึ่งที่จริงควรได้รับการสถาปนาเป็น สมเด็จพระพันปีหลวง ซึ่งสร้างความไม่พอพระทัยแก่องค์ชายหกยิ่งนัก และในปี ค.ศ.1852 ทรงดูแลการคัดเลือกบุตรีขุนนางแมนจูที่จะเป็นพระสนมของจักรพรรดิเสียนเฟิง ในบรรดาที่ถูกเลือกฮองเฮาและพระสนม ต่อมามีบทบาทเป็นจักรพรรดินีเจินและพระสนมอี้

สมเด็จพระพันปีหลวงในจักรพรรดิเสียนเฟิงแก้ไข

ในเดือน สิงหาคม 1855 พระพันปีหลวงคังฉินทรงพระประชวรหนัก และด้วยแรงกดดันทางการเมืองจักรพรรดิเสียนเฟิงจึงทรงสถาปนาพระพันปีหลวงคังฉินขึ้นเป็น สมเด็จพระจักรพรรดินี พระพันปีหลวง ในวันที 13 สิงหาคม ค.ศ.1855 และอีกแปดวันต่อมาพระนางทรงสิ้นพระชนม์โดยพระศพของพระนางถูกฝังไว้ในสุสานหลวงติงหลิงและได้รับการสถาปนาเป็น สมเด็จพระจักรพรรดินีเสี้ยวจิง(孝静皇后) ซึ่งแตกต่างจากจักรพรรดินีองค์อื่นๆของจักรพรรดิเต้ากวงได้รับพระนามเพิ่มเติมต่อท้ายนามว่า เฉิง (成) ต่อมาในรัชสมัยจักรพรรดิถงจื้อองค์ชายหกได้เป็นที่ปรึกษาผู้สำเร็จราชการของยุวฮ่องเต้ จึงได้มีการเติมพระราชทินนานามต่อท้ายให้พระมารดาในสุสาน โดยการเติมคำว่า เฉิง (成) และสถาปนาพระนามเป็นเป็น "สมเด็จพระจักรพรรดินีเสี้ยวจิงเฉิง พระพันปีหลวง" ตามคำขอของเจ้าชายกงชินหวัง

พระราชโอรสแก้ไข

  • เจ้าชายยี่กง (顺和郡王奕纲; 22 พฤศจิกายน 1826 - 5 มีนาคม 1827) พระโอรสคนที่สองในจักรพรรดิเต้ากวง สิ้นพระชนม์ตั้งแต่ทรงพระเยาว์
  • เจ้าชายยี่จี (慧质郡王奕继; 2 ธันวาคม 1829 - 22 มกราคม 1830) พระโอรสคนที่สามในจักรพรรดิเต้ากวง สิ้นพระชนม์ตั้งแต่ทรงพระเยาว์
  • เจ้าชายยี่ซิน (恭忠亲王奕欣; 11 มกราคม 1833 - 29 พฤษภาคม 1898)พระโอรสคนที่หกในจักรพรรดิเต้ากวง ต่อมาเป็นเจ้าชาย กงชินหวาง มีบทบาทในรัฐประหารซินโหย่ว ของพระนางซูสีไทเฮา ในช่วงต้นรัชกาลจักรพรรดิถงจื้อ

พระสาทิสลักษณ์แก้ไข


อ้างอิงแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข

ก่อนหน้า จักรพรรดินีเซี่ยวจิ้งเฉิง ถัดไป


สมเด็จพระพันปีหลวงกงซือ    
พระพันปีหลวงแห่งจักรวรรดิชิง
  สมเด็จพระพันปีหลวงฉืออัน
ร่วมกับสมเด็จพระพันปีหลวงฉือสี