จักรพรรดินีเซี่ยวจิง พระพันปีหลวง

สมเด็จพระจักรพรรดินีเสี่ยวจิง พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (จีน: 孝靖太后,ค.ศ. 1565 - ค.ศ. 1612) เดิมเป็นพระมเหสีในจักรพรรดิว่านลี่โดยทรงถวายตัวเป็นราชบาทบริจาริกา ในปีค.ศ.1578 และทรงได้รับการสถาปนาพระยศเป็น จิงเฟย และมีพระประสูติกาลพระราชโอรสซึ่งต่อมาคือ จักรพรรดิไท่ชาง

สมเด็จพระจักรพรรดินีเสี่ยวจิง พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

สมเด็จพระจักรพรรดินีเสี่ยวจิง พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
孝靖太后
孝靖显皇后王氏(明神宗).jpg
พระราชสวามีจักรพรรดิว่านลี่ แห่ง ราชวงศ์หมิง
พระบุตรจักรพรรดิไท่ชาง แห่ง ราชวงศ์หมิง
ราชวงศ์หมิง
ประสูติ27กุมภาพันธ์ 1565
สวรรคต18 ตุลาคม 1612 (พระชนมายุ 46 พรรษา)
孝靖皇后.jpg
Chinese Ming Dynasty Empress Xiaojingxian.JPG