จักรพรรดินีซุน

จักรพรรดินีซุน (จีน: 孫皇后; พินอิน: Sūn Huánghòu; อังกฤษ: Empress Sun; 1399–1462) เป็นมเหสีจักรพรรดิเซฺวียนเต๋อแห่งราชวงศ์หมิง ได้รับการเฉลิมพระนามว่า เซี่ยวกงจาง (จีน: 孝恭章皇后; พินอิน: Xiàogōngzhāng Huánghòu)

จักรพรรดินีซุน

พระชนมชีพแก้ไข

นางซุนพื้นเพเป็นชาวเมืองซึ่งปัจจุบันคือปินโจว (濱州) เป็นธิดาของข้าราชการนามว่า ซุน จง (孙忠) และภริยาผู้มาจากตระกูลตง (董)

ใน ค.ศ. 1417 นางซุนได้เป็นสนมคนหนึ่งของรัชทายาทจู จานจี (朱瞻基) ครั้น ค.ศ. 1425 จู จานจี ขึ้นเป็นจักรพรรดิเซฺวียนเต๋อ (宣德) สนมซุนจึงได้เป็นกุ้ยเฟย์ (贵妃)

ใน ค.ศ. 1417 นางให้กำเนิดโอรสนามว่า จู ฉีเจิ้น (朱祁鎮) ขณะที่มเหสีของเซฺวียนเต๋อไร้บุตร โอรสของนางจึงได้เป็นรัชทายาท ครั้น ค.ศ. 1428 นางซุน ในฐานะมารดารัชทายาท ได้เลื่อนเป็นมเหสี

ใน ค.ศ. 1435 เซฺวียนเต๋อสวรรคต รัชทายาทจู ฉีเจิ้น พระชนม์ 8 ชันษา ขึ้นเป็นจักรพรรดิเจิ้งถ่ง (正統) แต่มเหสีซุนมิได้สำเร็จราชการแทนโอรส เพราะจักรพรรดินีเฉิงเซี่ยวเจา (誠孝昭) แห่งตระกูลจาง (张) ผู้เป็นพระมารดาของเซฺวียนเต๋อ ยังอยู่ พระนางเฉิงเซี่ยวเจาได้สำเร็จราชการแทนเจิ้งถ่งผู้หลาน กระทั่งเจิ้งถ่งบรรลุนิติภาวะใน ค.ศ. 1442

อ้างอิงแก้ไข