จักรพรรดิซ่งไท่จง

สมเด็จพระจักรพรรดิซ่งไท่จง (จีน: 宋太宗; 939-997) มีพระนามเดิมว่า เจ้ากวังอี้ เป็นจักรพรรดิองค์ที่ 2 แห่งราชวงศ์ซ่งของจีน พระองค์ทรงครองราชย์ตั้งแต่ ค.ศ. 976 จนสวรรคตใน ค.ศ. 997 พระองค์เป็นพระอนุชาของจักรพรรดิซ่งไท่จู่ และเป็นพระราชบิดาของจักรพรรดิซ่งเจินจง ผู้สืบราชบัลลังก์ต่อจากพระองค์

สมเด็จพระจักรพรรดิซ่งไท่จง
จักรพรรดิจีน
หยิงหยุนถงรุ่ยเหวินหยิงอู๋ต้าเชิ่งจื่อหมิงกว่างเซียวหวงตี้
应运统睿文英武大圣至明广孝皇帝
จักรพรรดิแห่งราชวงศ์ซ่ง องค์ที่ 2
ครองราชย์15 พฤศจิกายน 976 – 8 พฤษภาคม 997 (20 ปี 174 วัน)
ก่อนหน้าซ่งไท่จู่
ถัดไปซ่งเจินจง
ประสูติ20 พฤศจิกายน 939
ลั่วหยาง เหอหนาน
Kuangyi (匡義), later Guangyi (光義),
สวรรคต8 พฤษภาคม 997 (57 ปี 169 วัน)
จักรพรรดินีEmpress Yin 淑德皇后
Empress Fu 懿德皇后
Empress Li 明德皇后
Empress Li 元德皇后[1]
สนม
 • Consort Sun, concubine
  Consort Zang, concubine
  Consort Fang, concubine
  Consort Zhu, concubine
  Consort Gao, concubine
  Consort Shao, concubine
  Consort Li, concubine
  Consort Wu, concubine
พระราชบุตรZhao Yuanzuo, Prince Xian of Hangong
Zhao Yuanxi, Crown Prince Zhaocheng
Zhao Heng, Emperor Zhenzong
Zhao Yuanfen, Prince Gongjing of Shang
Zhao Yuanjie, Prince Zhaowen of Hui
Zhao Yuanwo, Prince Gongyi of Zhen
Zhao Yuandai, Prince Chugong of Hui
Zhao Yuanyan, Prince Gongsu of Zhou
Zhao Yuanyi, Prince of Chong
Princess Teng
Princess Xu
Princess Bin
Princess Yang
Princess Ju
Princess Wei
Princess Qiao
หยิงหยุนถงรุ่ยเหวินหยิงอู๋ต้าเชิ่งจื่อหมิงกว่างเซียวหวงตี้
应运统睿文英武大圣至明广孝皇帝
พระนามครองราชย์
ราชสกุล: Zhào (趙)
พระปรมาภิไธย
หยิงหยุนถงรุ่ยเหวินหยิงอู๋ต้าเชิ่งจื่อหมิงกว่างเซียวหวงตี้
应运统睿文英武大圣至明广孝皇帝
พระสมัญญานาม
Emperor Zhiren Yingdao Shengong
Shengde Wenwu Ruilie Daming Guangxiao

至仁應道神功聖德文武睿烈大明廣孝皇帝
พระอารามนาม
Taizong (太宗)
ราชวงศ์House of Zhao
พระราชบิดาจ้าว หงอิน 趙弘殷
พระราชมารดาพระพันปีตู้ 杜氏
จักรพรรดิซ่งไท่จงฮ่องเต้องค์ที่ 2 ของราชวงศ์ซ่ง

พระบรมวงศานุวงศ์

แก้
 • พระอัครมเหสี
  • จักรพรรดินีซูเต๋อ (淑德皇后尹氏) สกุลอิน
  • จักรพรรดินีอี๋เต๋อ (懿德皇后符氏) สกุลฝู
  • จักรพรรดินีหมิงเต๋อ (明德皇后李氏)
  • จักรพรรดินีหยวนเต๋อ (元德皇后李氏) สกุลหลี่
 • พระราชมเหสี
  • พระมเหสีแซ่ซุน (贵妃孙氏)
  • พระมเหสีแซ่จ้าง (贵妃臧氏)
  • พระมเหสีแซ่ฟาง (贵妃方氏)
  • พระมเหสีเต๋อ (德妃朱氏)
  • พระมเหสีแซ่เกา (贤妃高氏)
  • พระมเหสีแซ่เซา (贤妃邵氏)
 • พระมเหสี
  • พระมเหสีแซ่หลี่ (淑仪李氏)
  • พระมเหสีแซ่อู่ (淑仪呉氏)
 • พระโอรส
  • จ้าว หยวนจัว (汉恭宪王赵元佐) เกิดจากพระมเหสีหยวนเต๋อ
  • จ้าว หยวนชี่ (昭成太子赵元僖)
  • จ้าว เหิง (真宗) เกิดจากพระมเหสีหยวนเต๋อ
  • จ้าว หยวนเฟิน (商恭靖王赵元份)
  • จ้าว หยวนเจีย (越文惠王赵元杰)
  • จ้าว หยวนโว (镇恭懿王赵元偓)
  • จ้าว หยวนไต่ (楚恭惠王赵元侢)
  • จ้าว หยวนเหยี่ยน (周恭肃王赵元俨)
  • จ้าว หยวนอี้ (崇王赵元亿)

อ้างอิง

แก้
 1. Not the same as the above

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้
ก่อนหน้า จักรพรรดิซ่งไท่จง ถัดไป
จักรพรรดิซ่งไท่จู่   จักรพรรดิจีน
(พ.ศ. 1519 - พ.ศ. 1540)
  จักรพรรดิซ่งเจินจง|}