จักรพรรดินีเซี่ยวอัน

สมเด็จพระจักรพรรดินีเซี่ยวอัน (จีน: 孝安皇后) เป็นพระอัครมเหสีในจักรพรรดิหลงชิ่ง จักรพรรดิแห่งราชวงศ์หมิง

สมเด็จพระจักรพรรดินีเซี่ยวอัน
仁聖皇太后.jpg
ราชวงศ์หมิง
ข้อมูลส่วนพระองค์
พระราชสมภพไม่ปรากฏ
สวรรคตพ.ศ. 2139
พระราชสวามีสมเด็จพระจักรพรรดิหลงชิ่ง