จักรพรรดินีหวัง (จีน: 王皇后_(唐高宗) อังกฤษ: Empress Wang (Gaozong), ?-ค.ศ.655) เป็นจักรพรรดินีในสมัยราชวงศ์ถังโดยทรงเป็นสมเด็จพระจักรพรรดินีองค์แรกของจักรพรรดิถังเกาจงต่อมาถูกถอดและสิ้นพระชนม์ในปี ค.ศ.655

จักรพรรดินีหวัง

สมเด็จพระจักรพรรดินีหวัง (王皇后 (唐高宗)
สมเด็จพระจักรพรรดินี (皇帝)
รัชกาลก่อนหน้าสมเด็จพระจักรพรรดินีจางซุ่น
รัชกาลถัดไปสมเด็จพระจักรพรรดินีอู่
พระราชสวามีสมเด็จพระจักรพรรดิถังเกาจง (唐高宗皇帝)
ราชวงศ์ราชวงศ์ถัง (周朝)