จักรพรรดินีหวัง (จักรพรรดิถังเกาจง)

จักรพรรดินีหวัง (อักษรจีน: 王皇后_(唐高宗) อังกฤษ: Empress Wang (Gaozong), ?-ค.ศ.655) เป็นจักรพรรดินีในสมัยราชวงศ์ถังโดยทรงเป็นสมเด็จพระจักรพรรดินีองค์แรกของจักรพรรดิถังเกาจงต่อมาถูกถอดและสิ้นพระชนม์ในปี ค.ศ.655

จักรพรรดินีหวัง (จักรพรรดิถังเกาจง)

พระบรมนามาภิไธย สมเด็จพระจักรพรรดินีหวัง (王皇后 (唐高宗)
พระอิสริยยศ สมเด็จพระจักรพรรดินี (皇帝)
ราชวงศ์ ราชวงศ์ถัง (周朝)
รัชกาลก่อน สมเด็จพระจักรพรรดินีจางซุ่น
รัชกาลถัดไป สมเด็จพระจักรพรรดินีอู่
ข้อมูลส่วนพระองค์
พระราชสวามี สมเด็จพระจักรพรรดิถังเกาจง (唐高宗皇帝)